Projekt "Niebieskie wstęgi Europy"

19.03.2019 16:52

Projekt

W ramach zadań SU na miesiąc marzec dla uczniów wszystkich klas został stworzony projekt geograficzny „Niebieskie wstęgi Europy”- pod okiem nauczyciela geografii Aleksandry Szewczyk-Woźniak.

Projekt miał na celu: bliższe poznanie rzek w Europie i Polsce, poznanie rekordów rzek Europy i Polski, czyli stanu ich czystość, długość rzek,  państw i miast przez które płyną, celu – ujścia, legend i ciekawostek na temat wybranych rzek,  krain geograficznych, które pokonują, biegów rzeki (górny, środkowy, dolny).

Wyniki pracy uczniów zostały zaprezentowane przed powołaną komisją w dniu 18.03.2019 na forum całej szkoły.

Klasy 1-3

Uczniowie poznawali rzeki w Polsce: Porosnę, Wisłę, Odrę , Bug. Zaprezentowali w formie plakatu wybraną rzekę w Polsce oraz przedstawili zebrane informacje na jej temat. Wskazali rzeki na mapie Polski.

Wyniki pracy uczniów w klasach:

I miejsce klasa 1

II miejsce  klasa 2b i 3

III miejsce 2a

Klasy 4-8

Uczniowie poznawali rzeki w Europie: Niemen, Loarę, Dunaj, Dniepr, Wołgę, Łabę i Ren. Zaprezentowali w wybranej formie rzeki w Europie oraz zebrali informacje na ich temat. Wskazali rzeki na mapie Europy. 

Wyniki pracy uczniów w klasach:

I miejsce klasa 4b

II miejsce  klasa 7

III miejsce klasa 4a i 6

Zachęcamy do dbania o czystość wokół rzek w związku ze zbliżającym się Dniem Ziemi.

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20