Szkoła
Podstawowa nr 15
im. Szarych Szeregów
w Kaliszu

https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy