Szkoła
Podstawowa nr 15
im. Szarych Szeregów
w Kaliszu