Biblioteka

"Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji"  Maria Dąbrowska

 Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, połączoną z czytelnią, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Posiada  niemal 10000 woluminów, prenumeruje czasopisma dla nauczycieli i uczniów. Gromadzi również zbiory specjalne w postaci płyt DVD, CD czy edukacyjnych programów multimedialnych. W miarę możliwości finansowych zbiory biblioteczne są sukcesywnie powiększane, zgodnie z  potrzebami jej czytelników, którzy swe propozycje zakupu zapisują na specjalnej „Liście życzeń”.

Na bieżąco prowadzona jest ewidencja i opracowywanie zbiorów, w szczególności: publikacji naukowych i popularnonaukowych z rożnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania, literatury pięknej oraz książek z zestawu lektur dla ucznia, programów nauczania i podręczników szkolnych oraz materiałów dotyczących problematyki regionu. Dla nauczycieli prowadzona jest też kartoteka zagadnieniowa artykułów z prenumerowanej prasy. Bibliotekarz chętnie współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów w poznawaniu uczniów i ich preferencji czytelniczych, realizacji zajęć lekcyjnych. Służy także pomocą w przygotowaniach do lekcji, konkursów i organizowanych imprez szkolnych.

Niewątpliwie podstawowym celem pracy biblioteki szkolnej jest propagowanie czytelnictwa wśród uczniów, rozbudzanie i rozwijanie ich  indywidualnych zainteresowań oraz doskonalenie u nich umiejętności poszukiwania informacji i uczenia się. W związku z powyższym wszyscy uczestniczą w zajęciach z edukacji czytelniczo-medialnej oraz mogą liczyć na poradnictwo w doborze lektury i udzielenie informacji bibliograficznych i bibliotecznych w szczególności związanych z korzystaniem z różnych źródeł informacji.

W grudniu 2007 roku w ramach unijnego programu otrzymaliśmy cztery komputery do czytelni. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej umożliwia uczniom korzystanie z Internetu, aby przygotowywać się do zajęć lekcyjnych i rozwijających ich zainteresowania.

Biblioteka szkolna aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, każde ważne wydarzenie stara się podkreślić stosowną gazetką ścienną na korytarzu czy wystawką książek. Organizowane są także konkursy literackie (np. Tę książkę warto przeczytać), plastyczne (np. Biblioteka moich marzeń) czy recytatorskie. Na stałe do kalendarza imprez szkolnych wpisały się następujące wydarzenia: Narodowe Czytanie, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, obchodzony w październiku, Dzień Misia czy Dzień Książki w kwietniu. Wiele radości i wypieki na twarzach pierwszoklasistów wywołuje uroczyste pasowanie na czytelnika. Od kilku lat działa też Półka Bookcrossingowa, która umożliwia wymianę „uwolnionymi” książkami, zarówno rodzicom, jak i uczniom.

Wszystkie te wydarzenia przygotowywane są we współpracy ze stałymi czytelnikami biblioteki, należącymi do Koła Przyjaciół Biblioteki. Uczniowie ci ponadto uczestniczą w akcjach popularyzujących czytanie, jak choćby poprzez głośne czytanie młodszym kolegom w akcji Czytajmy razem. Chętnie też czytają najmłodszym z pobliskiego Publicznego Przedszkola Nr 21.

Biblioteka zaprasza:

Poniedziałek: 11.30 – 14.40

Wtorek: 9.40 – 11.30

Środa: 7.45 – 11.50

Czwartek: 7.45 – 10.45

Piątek: 8.45 – 11.35

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20