Kalendarz konkursów

08.10.2018 godz. 0:00

Konkurs Recytatorski pt. „Z Janem Pawłem II w Krainę Poezji”.

W miesiącu październiku, w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego w naszej szkole został zorganizowany Konkurs Recytatorski pt. „Z Janem Pawłem II w Krainę Poezji”. Klasy od I –IV miały za zadanie przygotować jeden utwór związany z Janem Pawłem II, natomiast klasy od V- VIII jeden utwór napisany przez Jana Pawła II. W pierwszym etapie konkursu, w eliminacjach klasowych (I-VIII) uczestniczyło 46 osób. Spośród nich każda klasa wybrała dwóch reprezentantów do eliminacji szkolnych. W drugim etapie, który odbył się 8.10.2018 r. wzięło udział 22 uczniów. Uczestników tego etapu oceniało jury w składzie: Ks. Proboszcz Andrzej Latoń Pan Maciej Grzybowski aktor naszego kaliskiego teatru Pani Dyrektor Beata Knop Pani wicedyrektor Agata Kuświk Pani pedagog Ewa Kwaśniewska. Po wysłuchaniu recytacji poszczególnych utworów, zaprezentowanych przez wszystkich uczniów biorących udział w konkursie, jury przyznało nagrody następującym osobom: W kategorii klasy od I – IV: I miejsce - zajęła Iga Matysiak z kl. II b zdobywając 5 pkt. dla klasy II miejsce - otrzymał Marek Kasperczakz kl. I zdobywając 4 pkt. dla klasy III miejsce – przyznano Mai Nowickiejz kl. IV b, która zdobyła 3 pkt. dla klasy Wyróżnienie: otrzymała Julia Jamroziak z kl. III oraz Jakub Nowicki z kl. IV b, zdobywając 2 pkt. dla klasy. W kategorii Klas V – VIII: I miejsce – zajęła Amelia Borowska z kl. Va zdobywając 5 pkt. dla klasy II miejsce – Natalia Sadłowska z kl. VII zdobywając 4 pkt. dla klasy III miejsce– Oliwia Zielezińska z kl. VIII zdobywając 3 pkt. dla klasy. Z radością można stwierdzić, że klasy młodsze poprzez przygotowanie utworów napisanych o Janie Pawle II, przybliżyły sobie postać naszego Wielkiego Rodaka, jego cechy osobowości oraz zauważyły troskę, z jaką Jan Paweł II podchodził do każdego człowieka. Mamy także nadzieję, że wyprawa w Krainę Poezji wraz z Karolem Wojtyłą, otworzyła starszych uczniów naszej placówki na piękno i głębię, zawartą w utworach napisanych przez papieża.


15.10.2018 godz. 11:00

Konkurs "Nauczyciel i uczeń przyszłości"

„Nauczyciel przyszłości”, „Uczeń przyszłości”. 15 października dla klas 4 – 8 zorganizowano konkurs pt. „Nauczyciel przyszłości”, „Uczeń przyszłości”. Celem konkursu było: rozbudzanie inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności; integracja klasy poprzez współpracę w zespole; rozwijanie umiejętności prezentacji na forum publicznym; kształtowanie umiejętności opisu słownego w formie ustnej. Prezentacje uczniów oceniło Jury w składzie wicedyrektor – pani Agata Kuświk, pani Agnieszka Piesik, pani Dorota Krzycka oraz pani Ewa Mroczek. Wyniki konkursu: I miejsce zdobyła klasa 4b, II miejsce: klasy 5b, 6, 7, 8, a III miejsce klasy 4a i 5a. Natomiast dla klas młodszych odbył się konkurs plastyczny: „Szkoła przyszłości”. Celem konkursu było: rozbudzanie inwencji twórczej, pomysłowości, kreatywności; integracja klasy poprzez sztukę i współpracę w zespole; rozwijanie twórczości plastycznej; promowanie zdrowej rywalizacji. Jury w składzie: dyr. Beata Knop, pedagog Ewa Kwaśniewska oraz pani Ewa Mroczek oceniło następująco prace uczniów: I miejsce zdobyły klasy: 1 i 3, II miejsce – klasa 2b, a III miejsce – klasa 2a.


13.11.2018 godz. 0:00

Konkurs recytatorski o tematyce patriotycznej

Konkurs recytatorski odbył się 13 listopada 2018 roku, brało w nim udział po czterech przedstawicieli z klas I – III. Uczniowie recytowali wybrane przez siebie wiersze o treści patriotycznej. Jury w składzie: Urszula Goździńska, Jolanta Stawińska i Celina Karolak wybrali najlepszych recytatorów: I miejsce – Jacek Wieczorek, II miejsce – Natalia Łajs, III miejsce – Lena Wojtczak, Adrianna Kaczmarek. Konkurs zorganizowała Małgorzata Marcinkowska.


14.11.2018 godz. 0:00

Konkurs plastyczny "Symbole narodowe"

13 listopada 2018 został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III pt. "Symbole narodowe". Zadaniem uczestników, było wykonanie dowolną techniką wybranego symbolu narodowego. Jury w składzie: p. dyrektor Beata Knop, p. Honorata Skrzybalska, p. Urszula Goździńska, p. Katarzyna Kowalska i przewodnicząca Samorządu szkolnego Celina Karolak. Na konkurs wpłynęły 33 prace ( 4 z kl. 1, 8 – kl. 2a, 10 – 2b, 11 – kl. 3). Jury dokonało wyboru najciekawszych prac. Wyniki: I miejsce: Patrycja Kobza kl. 3, II miejsce: Gabriela Zawadzka kl. 3, III miejsce: Maria Dudzik kl. 1. Wyróżnienie: Adam Trębacz (2b), Natalia Łajs (1), Maja Bąk (2a), Julia Jamroziak (3), Adrian Pawliczak (2b), Gloria Borecka (1), Lena Mikołajczak (1). Organizator konkursu - Małgorzata Marcinkowska


24.11.2018 godz. 0:00

IV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - MOTYWACJE 2018

23 listopada 2018 r. nasi uczniowie wzięli udział w IV OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ - MOTYWACJE 2018. TEMAT KONKURSU: ALE K O S M O S!!! Organizatorem konkursu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. „Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie Cele konkursu: integracja niepełnosprawnych i pełnosprawnych dzieci i młodzieży, promowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, kształtowanie wrażliwości w różnych dziedzinach artystycznych, rozwijanie wyobraźni, kreatywności, rozbudzanie potrzeby bycia twórcą, niesienie radości, pobudzenie aktywności twórczej uczniów, prezentowanie własnych dokonań twórczych. Prace były oceniane w następujących dziedzinach artystycznych: praca literacka w języku polskim – wyróżnienie otrzymała Gabriela Sobczak, kl. IVb, plastyka – zdobyły: II miejsce, Agnieszka Raszewska, kl Vb oraz wyróżnienie, Maria Goździńska, kl. Vb, florystyka - I miejsce wywalczyła Patrycja Kobza, kl. III, pt. UKŁAD SŁONECZNY, za oryginalność, twórcze podejście do tematu oraz wykorzystanie materiałów naturalnych. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!


04.04.2019 godz. 0:00

Konkurs Matematyczno-Fizyczny dla klas VII szkoły podstawowej.

W dniu 4 kwietnia w naszej szkole odbył się Πierwszy Konkurs Matematyczno-Fizyczny dla klas VII szkoły podstawowej. Było nam miło gościć uczniów z innych szkół, którzy w ciągu 90 minut zmagali się z 10 zadaniami zamkniętymi i 3 otwartymi. Cieszymy się bardzo, że było nas razem aż 29. Gratulujemy wszystkim przybyłym, ponieważ zaprezentowali wysoki poziom wiedzy, a w szczególności tym, wyróżnionym. I miejsce zajęła Magdalena Tatarowicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaliszu II miejsce zajął: Gabriel Piekarski z Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu III miejsce zajął: Fryderyk Brajer ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek. Komisja konkursowa wyróżniła również: Maję Chojnacką ze Szkoły Podstawowej Sióstr Nazaretanek Zofię Fryś ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kaliszu Alana Świerczka ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kaliszu GRATULUJEMY I ZAPRASZAMY ZA ROK.


06.04.2019 godz. 0:00

Konkurs piosenki ekologicznej “Zielono nam”

Dnia 6 kwietnia 2019 r. przedstawicielki z naszej szkoły wzięły udział w XVII już konkursie piosenki ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Kaliszu. W konkursie zaprezentowano 22 utwory o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. Zaśpiewali je młodzi wykonawcy z Kalisza i rejonu, m.in. Brzezin, Koźminka, Biernatek, Ostrowa Wielkopolskiego, w dwóch kategoriach: solista oraz zespół. Z naszej szkoły w kategorii solista do konkursu przystąpiła Julia Jamroziak z klasy 3, a w kategorii zespół - “Wesołe Nutki” z klasy 1 w składzie: Gloria Borecka, Kinga Goździńska, Maja Klimkiewicz, Dominika Witasiak i Lena Wojtczak. Dziewczynki wykonały piosenkę pt. “Wiosna w ogródku”, którą wyśpiewały sobie w konkursie wyróżnienie. Gratulujemy!!!


12.04.2019 godz. 0:00

KONKURS PLASTYCZENy „Wielkanocne zwyczaje i tradycje - lapbook”

Konkurs plastyczny „Wielkanocne zwyczaje i tradycje – lapbook” zorganizowano dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: kl. I – III i IV – VIII szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło 5 prac grupowych uczniów z klas I-III oraz 3 prace grupowe z klas IV-VIII. Cele konkursu: • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych; • pogłębienie wiedzy na temat tradycji wielkanocnych; • rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży; • promowanie młodych talentów plastycznych; • popularyzacja lapbooka jako atrakcyjnej i nowoczesnej formy w edukacji; • budzenie wrażliwości estetycznej; • doskonalenie umiejętności zaprezentowania własnej wiedzy; • przekaz wartości i tradycji ludowej; • promowanie twórczości dziecięcej; Podczas oceny prac plastycznych jury brało pod uwagę: 1. Wymogi formalne, czyli co musi zawierać lapbook: • strona tytułowa, • zgodność pracy z tematem, • ilustracje, • informacje tekstowe związane z tematem, • poprawność językowa, • poprawność ortograficzna, • samodzielność wykonania, • kompozycja 2. Wkład pracy uczniów, 3. Estetykę wykonanej pracy Jury w składzie: pani Beata Knop – dyrektor szkoły pani Agata Kuświk – wicedyrektor Siostra Jolanta Stawińska – nauczyciel religii pani Ewa Kowalczyk – Wiśniewska – doradca metodyczny (plastyka) Podczas obrad w dniu 12.04.2019 r. jury postanowiło wyróżnić następujące szkoły i uczniów. W kategorii klas I – III (prace grupowe): I miejsce: kl. I b z SP nr 17 II miejsce: kl.I-III (świetlica) z SP im. Jana Pawła II w Chełmcach III miejsce: kl. II z SP nr 21 w Kaliszu Dyplom i nagroda za udział dla : kl. I i III ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Kaliszu W kategorii klas IV – VII (prace grupowe): I miejsce : kl. V a z SP nr 10 w Kaliszu II miejsce: kl. V z SP nr 9 w Kaliszu III miejsce: kl. V z SP nr 8 w Kaliszu Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki oraz nagrody książkowe, opiekunowie podziękowania.


Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
Nadchodzące wydarzenia

20.09.2019 godz. 10:00

Rajd pieszy na Zawodzie

21.09.2019 godz. 0:00

Rajd rowerowy nad Zalew w Murowańcu

23.09.2019 godz. 0:00

Sprzątanie Świata

Zobacz pozostałe wydarzenia >