Informacje praktyczne i formularze

Informacje praktyczne i formularze

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Informacja dla Rodzica

Karta Dobrego Ucznia

Przydatne linki

Strona internetowa naszego miasta:

www.kalisz.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna:

www.cke.gov.pl

 

Szanowni Państwo!

W związku z prośbą wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka o rozpowszechnianiu informacji o tym, co dzieje się w Kaliszu, przypominamy, że oficjalną stroną internetową Miasta jest:

www.kalisz.pl. Informacje te znajdą też Państwo na miejskich stronach, na portalach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/um.kalisz/

Twitter: https://twitter.com/um_kalisz

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC5XDX2LG2K4ASrlW5YpWWYO

Instagram: https://www.instagram.com/miasto_kalisz/

Zachęcamy do śledzenia powyższych kanałów, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście.

 Proszę  o zastosowanie się do zasad ustalania dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dochód dla wniosku składanego w czerwcu powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2020 r.

Średnią ocen należy zweryfikować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Proszę również o zweryfikowanie wyjątkowych osiągnięć lub aktywnej postawy społecznej ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze. Osiągnięcia te powinien przedstawić wnioskodawca (prosimy szczególnie tego dopilnować, bo wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów). Osiągnięcia, bądź postawę społeczną ucznia może również przedstawić wychowawca.

Wnioski muszą być wypełnione czytelnie, bez skreśleń i poprawek, wydrukowane dwustronnie z prawidłowym rokiem szkolnym (I semestr roku szkolnego 2020/2021 )

Ważne:

próg dochodowy - rozumie się przez to dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia

średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:

a)uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.40,

b)uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych - minimum 5.20

W załącznikach:

wniosek o stypendium - Wniosek o stypendium

regulamin - Regulamin

zasady weryfikacji dochodów - Zasady weryfikacji dochodów

  

Dostęp do gabinetów stomatologicznych w okresie wakacyjnym

Link: /files/pismo_WSOZ-SSP-425-2-12-2021-STM-1-BM-2021.pdf

Lista podmiotów leczniczych mających gabinety stomatologiczne na terenie szkół miasta Kalisza:

1. Gabinet stomatologiczny - Lek. Stomatolog Barbara Fijałkowska - Kalisz, ul. Długosza 14 - Szkoła Podstawowa nr 12

2. Gabinet stomatologiczny - Lek. Stomatolog Urszula Tomczak - Kalisz, ul. Robotnicza 5 - Szkoła Podstawowa nr 5

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CALISIA - Kalisz, ul Karpacka 3 - Szkoła Podstawowa nr 10 im M. Konponickiej

Wykaz innych placówek w województwie wielkopolskim znajduje się pod  linkiem: /files/pismo_WSOZ-SSP-425-2-12-2021-STM-1-BM-2021_tabela-1.pdf

 

 

Program Dobry start

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko niepełnosprawne, uczące się w szkole,  świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI PROGRAMU NA STRONIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ:

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Plakat_Dobry_Start-1

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20