Informacje praktyczne i formularze

Informacje praktyczne i formularze

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną

Informacja dla Rodzica

Karta Dobrego Ucznia

Przydatne linki

Strona internetowa naszego miasta:

www.kalisz.pl

Centralna Komisja Egzaminacyjna:

www.cke.gov.pl

 

Szanowni Państwo!

W związku z prośbą wiceprezydenta Grzegorza Kulawinka o rozpowszechnianiu informacji o tym, co dzieje się w Kaliszu, przypominamy, że oficjalną stroną internetową Miasta jest:

www.kalisz.pl. Informacje te znajdą też Państwo na miejskich stronach, na portalach społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/um.kalisz/

Twitter: https://twitter.com/um_kalisz

You Tube: https://www.youtube.com/channel/UC5XDX2LG2K4ASrlW5YpWWYO

Instagram: https://www.instagram.com/miasto_kalisz/

Zachęcamy do śledzenia powyższych kanałów, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście.

 Proszę  o zastosowanie się do zasad ustalania dochodu zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Dochód dla wniosku składanego w czerwcu powinien dotyczyć miesiąca maja 2020 r., chyba, że nastąpiła utrata dochodu w czerwcu, wtedy pod uwagę bierzemy dochody uzyskane w czerwcu 2020 r.

Średnią ocen należy zweryfikować z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Proszę również o zweryfikowanie wyjątkowych osiągnięć lub aktywnej postawy społecznej ucznia uzyskanych w poprzednim semestrze. Osiągnięcia te powinien przedstawić wnioskodawca (prosimy szczególnie tego dopilnować, bo wnioski bez konkretnie opisanych osiągnięć lub postawy społecznej będą traktowane jako niespełniające kryteriów). Osiągnięcia, bądź postawę społeczną ucznia może również przedstawić wychowawca.

Wnioski muszą być wypełnione czytelnie, bez skreśleń i poprawek, wydrukowane dwustronnie z prawidłowym rokiem szkolnym (I semestr roku szkolnego 2020/2021 )

Ważne:

próg dochodowy - rozumie się przez to dochód do 1800,00 zł netto na członka rodziny ucznia

średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek:

a)uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.40,

b)uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych - minimum 5.20

W załącznikach:

wniosek o stypendium - Wniosek o stypendium

regulamin - Regulamin

zasady weryfikacji dochodów - Zasady weryfikacji dochodów

 

 COVID-19-INFORMACJE

Pamiętajmy o podstawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa.

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy