Nabór

 

Zapraszamy do rekrutacji do naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023!

DRODZY RODZICE ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PIERWSZYCH KLAS KALISKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Rekrutacja prowadzona będzie wyłącznie w formie elektronicznej pod adresem: https://sp-kalisz.nabory.pl

OD 14 MARCA  2022 r. - zgłoszenia do klasy pierwszej szkół obwodowych.

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ BĘDZIE TRWAŁ: od 01.06.2022r. do 10.06.2022r. pod adresem: https://sp-kalisz.nabory.pl

27 czerwca 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

28-30 czerwca 2022 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki.

 

TERMIN POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO SZKOŁY BĘDZIE TRWAŁ od 05.07.2022r. od 07.07.2022r. (tylko na wolne miejsca) wyłącznie w formie elektronicznej.

22 lipca. 2022 r. -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25-26 lipca.- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki. Również potwierdzenie woli przyjęcia odbędzie się w formie elektronicznej.

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Szarych Szeregów w Kaliszu dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka i stwarza mu okazję do samorealizacji. Grono pedagogiczne poszerza swoje kwalifikacje i chętnie sięga po nowatorskie rozwiązania. Nauczyciele realizują innowacje pedagogiczne np. „Matematyka wokół nas” "Nice to e-meet you-projekt międzynarodowy " Reading is fun", " Z angielskim w świat, " Obserwuję i wnioskuję, " Mój organizm-jak on działa"

Jednocześnie szkoła zdobywa ogólnopolskie certyfikaty np :" Welcome to Poland Welcome to Europ" „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Bezpieczna Szkoła”, „Szkoła w Ruchu”, „Uczeń Bezpieczny w Sieci”, „Szkoła Dobrego Wychowania”, uczniowie otrzymali również certyfikaty Ambasadorów Kultury Polskiej.

Co roku realizowany jest inny ogólnoszkolny projekt, jak choćby obecnie "Okaż mądrość i kulturę, chroń swój dom i naturę". Zakwalifikowaliśmy się do programu "Erasmus +", w ramach którego będziemy realizować projekt pt: "Otwarci na siebie-otwarci na świat "pokunując bariery językowe, współpracując z partnerami europejskimi i rozwijając kompetencje kluczowe.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i uzdolnień, chętnie też biorą udział w konkursach, w tym ogólnopolskich. Angażują się w akcje charytatywne, na rzecz potrzebujących. Szkoła współpracuje z lokalną społecznością, wspólnie organizujemy festyny rodzinne i środowiskowe.

Szkoła Podstawowa nr 15 to szkoła otwarta na uczniów i ich rodziców. Tutaj spotykają się: nauka, pasja, wiara w młodego człowieka oraz szacunek dla minionych pokoleń. Dzieci uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego.

Świetlica szkolna jest czynna od 6:45 do 16:45 (z przerwą na zajęcia lekcyjne). Uczniowie mają możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów (catering). Ponadto szkoła zapewnia opiekę pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej oraz współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Zajęcia pozalekcyjne

W naszej szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych podopiecznych, mogą oni brać udział w:

- zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania: polonistyczne, matematyczne, informatyczne, biblioteczne, plastyczne, sportowe, muzyczne ,językowe,

- zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,

- zajęciach wyrównujących wiedzę i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki,

- zbiórkach harcerskich i zajęciach chóru.

Szczególne osiągnięcia

Nasi Podopieczni zajmują czołowe miejsca w konkursach humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych oraz zawodach sportowych.

Baza dydaktyczna i lokalowa

Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną i zmodernizowanym boiskiem sportowym, które umożliwiają rozwijanie pasji sportowych. Na terenie obiektu znajduje się także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw oraz miejsce zabaw wyposażone w ramach programu „Radosna Szkoła”. Posiadamy już 7 tablic interaktywnych i sukcesywnie podejmujemy starania o kolejne, w celu unowocześnienia i uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego. Szkoła posiada nowoczesną salę informatyczną. Biblioteka szkolna połączona jest z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, każdy uczeń może także skorzystać z czytelni oraz z wyznaczonego miejsca do wypoczynku. Systematycznie unowocześniamy naszą bazę i modernizujemy placówkę dzięki pozyskiwaniu środków z programów ministerialnych np: "Laboratoria przyszłości", "Rezerwa 2021", oraz ze środków BO.

Kalendarz szkolny:

- Pasowanie na ucznia,

- Dzień Chłopaka,

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Obchody Święta Niepodległości,

- Dzień Papieski,

- Dzień Bezpiecznego Internetu,

- Dzień Wolontariatu,

- Bożonarodzeniowe jasełka,

- Pasowanie na czytelnika,

- Dzień Kobiet,

- Dzień Ziemi,

- Dzień Patrona,

- Pożegnanie absolwentów,

- Festyn rodzinny.

Wolontariat:

- coroczny udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,

- zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych dzieci,

- zbiórka kasztanów i żołędzi do zwierząt z rezerwatu w Gołuchowie,

- zbiórka karmy dla zwierząt z kaliskiego schroniska,

- zbiórka surowców wtórnych ( zużyte baterie, „elektrośmieci”)

- włączanie się w akcje charytatywne na terenie Kalisza i okolic.

Szanowni Rodzice!

Piętnastka to miejsce, gdzie dzieci mogą odkrywać świat w życzliwej atmosferze przy wsparciu
oraz zrozumieniu nauczycieli, którym zależy na tym, dojrzeć w każdym to, co ma w sobie wyjątkowego. Stawiamy na bezpieczeństwo, ekologię i tradycję.

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci do zapoznania się ze stroną internetową szkoły http://zsp1kalisz.com.pl/, na której są umieszczane informacje z bieżących działań naszej placówki.

Bez tytułu_27

Szkoła Podstawowa nr 15

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy