Nabór

 

Serdecznie zapraszamy do naboru do naszej szkoły :)

 

Zgłoszenia do szkół obwodowych od 26 lutego (zgłoszenie w formie elektronicznej) pod adresem https://sp-kalisz.nabory.pl/

 

DRODZY RODZICE PODAJEMY TERMINY NABORU DO I KLAS SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 15 w Kaliszu wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu. Budynek szkoły jest umiejscowiony w dzielnicy Piwonice, w Kaliszu przy ulicy Wykopaliskowej 45. Lokalizacja szkoły – wśród zieleni, z dala od hałasu i ruchu samochodowego,  wpływa pozytywnie na proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy. Szkoła dba o wszechstronny rozwój młodego człowieka i stwarza mu okazję do samorealizacji. Grono pedagogiczne poszerza swoje kwalifikacje i chętnie sięga po nowatorskie rozwiązania.

Nauczyciele realizują innowacje, projekty oraz programy własne i inne rekomendowane przez różnorodne instytucje oraz organizacje, np.

- “Jestem Europejczykiem i Polakiem - poznajemy regiony Polski”

 - “Czytająca świetlica”

-  “Nasze zdrowie ma początek w głowie”

- “Bo warto pamiętać”

- “Szkoła pamięta”

- “Dobra śniadaniówka”

- Klasowe czytanie i przeżywanie “Dziadów cz.II” A. Mickiewicza

- “Sztuka. Skąd artyści czerpią inspiracje?”

- “Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?”

- “ Sławni naukowcy o Bogu”

- “Śladami Szarych Szeregów”

- “Przerwa na Czytanie”

- Narodowe Czytanie w Piętnastce

-  “Przyjaciele Zippiego”

- Polska moja Ojczyzna - poznajemy nasza Ojczyznę

- Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?

-  ” Parki Narodowe w Polsce “

- "Unplugged".

Jednocześnie szkoła zdobywa ogólnopolskie certyfikaty np.:

- „Welcome to Poland Welcome to Europe",

- „Szkoła Odkrywców Talentów”,

- „Bezpieczna Szkoła”,

- „Szkoła w Ruchu”,

- „Uczeń Bezpieczny w Sieci”,

- „Szkoła Dobrego Wychowania”,

- „Kreatywna szkoła – twórczy uczeń”,

- „Szkoła wolna od dopalaczy”,

- uczniowie otrzymali również certyfikaty Ambasadorów Kultury Polskiej.

Co roku realizowany jest inny ogólnoszkolny projekt, jak choćby obecnie: "Moja rodzina i ja". Szkoła współpracuje z lokalną społecznością, wspólnie organizujemy festyny rodzinne i środowiskowe.

Zakwalifikowaliśmy się do programu "Erasmus +", w ramach którego będziemy realizować projekt pt.: "Otwarci na siebie-otwarci na świat "pokonując bariery językowe, współpracując z partnerami europejskimi i rozwijając kompetencje kluczowe.

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji i uzdolnień, chętnie też biorą udział w konkursach, w tym ogólnopolskich. Angażują się w akcje charytatywne, na rzecz potrzebujących. W naszej placówce działa  Szkolny Klub Wolontariatu, który organizuje akcje charytatywne i bierze udział w różnych formach wolontariatu:

- coroczny udział w akcjach: „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Szlachetna Paczka”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”,

- charytatywny maraton zumby ,

- zbiórka kasztanów i żołędzi do zwierząt z rezerwatu w Gołuchowie,

- zbiórka karmy dla zwierząt z kaliskiego schroniska,

- zbiórka surowców wtórnych ( zużyte baterie, „elektrośmieci”)

- włączanie się w akcje charytatywne na terenie Kalisza i okolic.

Szkoła Podstawowa nr 15 to szkoła otwarta na uczniów i ich rodziców. Tutaj spotykają się: nauka, pasja, wiara w młodego człowieka oraz szacunek dla minionych pokoleń. Dzieci uczą się języka angielskiego i hiszpańskiego.

Świetlica szkolna jest czynna od 6:45 do 16:45 (z przerwą na zajęcia lekcyjne). Uczniowie mają możliwość korzystania z dwudaniowych obiadów (catering).

Wychowawcy systematyczne współpracują z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, głównie z psychologiem dziecięcym i logopedą, którzy wspomagają nauczycieli, prowadzą indywidualne konsultacje dla rodziców, obserwują dzieci oraz uczestniczą w zebraniach grupowych dla rodziców. Placówka nasza zatrudnia specjalistów: psychologa i pedagoga specjalnego, nauczycieli wspomagających,  którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi problemami edukacyjnymi.

W ramach współpracy z NFZ uczniowie objęci są opieką medyczną. Pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad uczniami, a także przekazuje im podstawy wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Nasz placówka współpracuje z Akademią Przyszłości, która pomaga dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. Poprzez cotygodniowe zajęcia z indywidualnym tutorem kształtujemy ich poczucie własnej wartości i rozwijamy mocne strony. Spotkania z dziećmi odbywają się również w naszej placówce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniom oraz rodziców, w placówce organizowane są zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych podopiecznych, mogą oni brać udział w:

- zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania: polonistyczne, matematyczne, plastyczne, sportowe,

- zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,

- zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych  z języka polskiego oraz matematyki,

- zajęciach logopedycznych,

- zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,

- zajęciach rewalidacyjnych,

- Szkolnym Kole PCK.

 

Szczególne osiągnięcia

Nasi Podopieczni zajmują czołowe miejsca w konkursach humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych, muzycznych oraz zawodach sportowych.

 

Baza dydaktyczna i lokalowa

Szkoła dysponuje nowoczesną salą gimnastyczną i zmodernizowanym boiskiem sportowym, które umożliwiają rozwijanie pasji sportowych. Na terenie obiektu znajduje się także nowoczesny i bezpieczny plac zabaw  wyposażony w ramach programu „Radosna Szkoła”. W każdej sali lekcyjnej znajduje się tablica interaktywna. Szkoła posiada nowoczesną salę informatyczną oraz gabinet do zajęć terapeutycznych. Biblioteka szkolna połączona jest z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, każdy uczeń może także skorzystać z czytelni. Systematycznie unowocześniamy naszą bazę i modernizujemy placówkę dzięki pozyskiwaniu środków z programów ministerialnych np.: „Laboratoria przyszłości", „Rezerwa oświatowa  2021", „Aktywna tablica”, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.”, oraz ze środków BO (2017 – Budowa parkingu przy ZSP nr 1, 2019 –Remont i przebudowa dachu szkoły, 2020 - Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, 2021 - Remont i nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego, 2022 - Wymiana nawierzchni placu zabaw przy szkole, 2023 - Modernizacja i rozbudowa systemu Monitoringu CCTV dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu)

Szkoła  organizuje wiele ciekawych imprez, które stały się jego tradycją, najpopularniejsze to:

- Pasowanie na ucznia,

- Dzień Chłopaka,

- Dzień Edukacji Narodowej,

- Obchody Święta Niepodległości,

- Dzień Papieski,

- Dzień  Życzliwości,

- Dzień Bezpieczeństwa,

- Dzień Wolontariatu,

- Bożonarodzeniowe jasełka,

- Pasowanie na czytelnika,

- Dzień Kobiet,

- Dzień Ziemi,

- Dzień Patrona,

- Pożegnanie absolwentów,

- Festyn rodzinny,

- Dzień Wartości i inne wynikające z Rocznego Planu Pracy Szkoły.

 

Szanowni Rodzice!

Piętnastka to miejsce, gdzie dzieci mogą odkrywać świat w życzliwej atmosferze przy wsparciu
oraz zrozumieniu nauczycieli, którym zależy na tym, dojrzeć w każdym to, co ma w sobie wyjątkowego. Stawiamy na bezpieczeństwo, ekologię i tradycję.

Serdecznie zapraszamy Rodziców i dzieci do zapoznania się ze stroną internetową szkoły http://sp15.zsp1kalisz.com.pl/, na której są umieszczane informacje z bieżących działań naszej placówki.

Beztytulu_12

Zobacz nasz folder

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20