Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe

Zajęcia artystyczne
"Ze sztuką mi do twarzy"

Zajęcia prowadzone są dla uczniów z klas IV- VIII uzdolnionych artystycznie, które odbywają się co dwa tygodnie w czwartek od 15.30 do 16.15 w sali nr 23. Głównymi celami spotkań są pobudzenie i rozwijanie zdolności młodych artystów oraz promocja ich talentów na gruncie szkolnym i na poziomie lokalnym. Każdemu ze sztuką jest do twarzy :)

Dodatkowo włączyliśmy się w cylk warsztatów pt. "Jak smakuje sztuka?", które organizowane są przez Galerię Sztuki BWA im. Jana Tarasina w Kaliszu, realizowane we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie oraz przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 10.11.18r. pt. "Poznaj Coco - mauretański alembik", twórcza praca malarska inspirowana zapachami, warsztaty prowadziła pani Marta Frank.

Drugie odbyło się 17.11.18r. pt. "Jak smakują kolory?", dyskutowaliśmy o kształtach, zapachach, barwach i smakach. Płótno zostało zastąpione talerzem, a efektem naszej pracy były dzieła sztuki kulinarnej. Zajęcia poprowadziła pani Adriana Marczewska - szefowa kuchni oraz uczestniczka 4. edycji Top Chef Polska.

Urszula Goździńska

DSC_0875

DSC_0121

DSC_0119

 

 

40 Kaliska Drużyna Harcerska im Szarych Szeregów 

W lutym 2013 roku po 20 latach została reaktywowana w naszej szkole 40 Kaliska Drużyna Harcerska im. Szarych Szeregów. Harcerze podczas cotygodniowych zbiórek zgłębiają harcerską wiedzę i umiejętności, które wdrażają w życie codzienne, chętnie biorą udział w biwakach i rajdach. Członkowie harcerstwa z dumą i dużym zaangażowaniem uczestniczą w w akcjach, uroczystościach państwowych takich jak: Dzień Zwycięstwa, 3 Maja, Dzień Niepodległości, uroczystościach szkolnych oraz kościelnych. Podczas obchodów Dnia Patrona szkoły – Szarych Szeregów biorą udział w uroczystych akademiach, składają kwiaty i zapalają znicz przed pamiątkową tablicą poświęconą bohaterskim harcerzom. Co roku przed Świętami Bożego Narodzenia, podczas uroczystej mszy w kościele Św. Gotarda harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju -  symboliczny ogień, zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Podczas Dnia Myśli Braterskiej członkowie 40 KDH spotykają się z harcerzami z innych drużyn. Harcerze każdego roku odwiedzają grób patrona Hufca Kalisza -  księdza Stanisława Piotrowskiego oraz inne groby pomordowanych ofiar II wojny światowej na Wolicy,  zmarłych  pracowników oraz przyjaciół  Zespołu. Członkowie drużyny aktywnie włączają się w organizację Dnia Patrona szkoły Szarych Szeregów, Festiwali Pieśni Patriotycznych organizowanych przez naszą szkołę oraz Dni Otwartych. Harcerze zdobywają sprawności, udzielają się charytatywnie na terenie szkoły i osiedla Piwonice, realizują projekty, uczestniczą w warsztatach, pozyskują nowych członków w tym również zuchów,  reprezentują naszą placówkę na zewnątrz.  

 Braliśmy udział m.in.:

- w Biegu Brzozy organizowanym przez 62 Kaliską Drużynę Harcerską,

- w corocznych Biegach o Puchar Komendanta Hufca Kalisza,

- w rajdach Niepodległościowych,

- w rajdzie Jestem Eco w Gołuchowie,

- w biwakach Mikołajkowych,

- w biwaku Samarytanka poświęconym udzielaniu pierwszej pomocy,

-  w biwaku Kuźnia Zastępów,

- w Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej,

- w przekazaniu Iskierki Miłosierdzia z Watykanu w 2015,

- w obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwonicach, wystawiliśmy warte i złożyliśmy kwiaty,

- w wystawieniu warty i złożeniu kwiatów przy grobie harcerza Zygmunta Światłowskiego na cmentarzu na Majkowie,

-w spotkaniu z gośćmi z Kamerunu, Wielkiej Brytanii i Bułgarii, zorgaznizowanym przez kaliski Hufiec ZHP.

 

Od roku 2021r w naszej szkole działa 2 Kaliska Gromada Zuchowa Bernusie, której opiekunem jest pani Aleksandra Piesyk. Gromada liczy 13 zuchów. 

651

13 września 2019 roku harcerze z 40 KDH im. Szarych Szeregów uczcili wybuch II  wojny światowej, przemarszem do lasku na Wolicy i zapaleniem znicza przy pomniku upamiętniającym pomordowanych mieszkańców okolicy podczas II wojny światowej.

„Kiedy nadejdzie czas, zwabi nas ognia blask…” Czas wreszcie nadszedł! 25 października 2019 r. harcerze z 40 KDH uczestniczyli w drużynowym ognisku.

Resized_20191025_175750_4570

28 września 2019r. nasza drużyna uczestniczyła w obchodach 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piwonicach. Wspólnie z przedstawicielami strażackich pocztów sztandarowych przemaszerowaliśmy pod budynek straży, gdzie odbyło się uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Nasza drużyna złożyła kwiaty i wystawiła wartę honorową.

 

Dnia 16 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyły się, "Kuźnia Zastępów" - warsztaty dla kadry drużyn Hufca ZHP Kalisz.

Resized_20191116_082306_5965

 

 

Chór KAMERTON   scholka            

 

Chór szkolny KAMERTON jest dla uczniów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania artystyczne

z zakresu muzyki. Na zajęcia uczęszczają uczniowie klas 4-8. Uczniowie śpiewem upiększają uroczystości szkolne i lokalne. W dorobku chóru są konkursy o zasięgu powiatowym: w Godzieszach, Moskurni i międzyszkolnym.

Uświetnialiśmy wiele uroczystości w kościele pod wezwaniem św. Gotarda w Kaliszu.  Podczas zajęć chórzyści  kształcą głos dziecięcy,  umiejętność posługiwania się nim,  słuch muzyczny oraz rozwijają wrażliwość intonacyjno-emisyjną. Na zajęciach zawsze panuje miła i serdeczna atmosfera. Kamerton może pochwalić się śpiewem a ccapella w dwugłosie: pieśni patriotycznych, kolęd. W swoim dorobku ma również piosenki i pieśni popularne. W roku szkolnym 2018/ 2019 chórzyści śpiewali pieśni legionowe podczas akademii związanej z 11 listopada, Jasełki szkolnej. Zajęcia chóru szkolnego odbywają się w czwartki godz. 14.45-15.30 pod batutą pani Honoraty Skrzybalskiej.

DSC_0924_2

 

 

Udział w programie Szkolne Kluby SportoweBez tytułu_7

Ministerstwo Sportu i Turystyki w 2017 roku opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, „Szkolny Klub Sportowy”, który  jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną.

SKS ma na celu:

· stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej,

· motywowanie dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 

Od początku funkcjonowania programu nasza szkoła aktywnie uczestniczy we wszystkich edycjach. Zajęcia są tak zaplanowane, aby uczniowie, głównie klas starszych, mogli w nich uczestniczyć bezpośrednio po zakończeniu lekcji. Chłopcy oraz dziewczęta wybierają dyscyplinę sportową, w której chcieliby doskonalić swoje umiejętności, które z kolei wykorzystują podczas gry szkolnej oraz podczas międzyszkolnych zawodów sportowych. Dominuje piłka nożna, szczypiorniak, koszykówka i siatkówka.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych. 

 

Uczniowski Klub Sportowy „UKS 15 Kalisz”

W sierpniu 2018 roku swoją działalność rozpoczął swa działalność Uczniowski Klub Sportowy pod nazwą „UKS 15 Kalisz”, powołany przez nauczyciela wychowania fizycznego Pana Mariusza Bzderka. Jego powstanie to odpowiedź na propozycję organizacji zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.

Celem programu jest:

· planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe, sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców a także sympatyków Klubu. 

· angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

· uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

· organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły  w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

· organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

· organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

· kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

 

Działalność UKS-u skupiona jest wokół szkoły, w celu dopasowania zajęć z planem uczniów. W treningach uczestniczą uczniowie klas I – IV, którzy poznają oraz doskonalą swoje umiejętności z piłki nożnej. W zależności od grupy, zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, a zdobyte umiejętności wykorzystywane są podczas zawodów lub turniejów sportowych, takich jak „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku, czy turnieje piłki nożnej na Orlikach”.

UKS uczestniczy również w rywalizacji uczniów klas starszych. Dotychczas były to Mistrzostwa Kalisza na Ergometrze Wioślarskim, w których barwy klubu reprezentowali  zarówno uczniowie szkoły, jak również  absolwenci.

W dalszej działalności klubu planowane jest rozszerzenie propozycji zajęć o dodatkowe dyscypliny sportowe, jak aerobik, badminton, rugby tag.

Aktywność fizyczna to kluczowy element życia pozwalający zachować zdrowie i dobrą kondycję. Codzienna dawka sportu, to moc korzyści dla naszego organizmu. Nie tylko dbamy o naszą sylwetkę i kondycję, ale zapewniamy sobie szybką poprawę nastroju i odpowiednie dotlenienie. To również doskonalenie umiejętności z poszczególnych dyscyplin sportowych, które, z kolei wykorzystywana jest podczas rywalizacji z rówieśnikami z innych szkół.

NASZE OSIĄGNIĘCIA:

Rok 2019/2020

Biegi Uliczne „MAŁY PTOLEMEUSZ”

- 45 uczniów

- Nawrocki Franciszek z klasy Vb – IV miejsce

- Ligocki Jakub z klasy VIa - III miejsce

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Tymbarku

- 60 uczniów

- Awans do finału wojewódzkiego drużyny U-8 dziewcząt oraz w ramach UKS-u U-10 i U-12 dziewcząt

Mistrzostwa Kalisz w Halowej Piłce Nożnej klas IV - VIII

- 20 uczniów

- IV miejsce chłopców z klas IV – VI

Otwarte Mistrzostwa Gminy Godziesze Wielkie na ergometrze wioślarskim

- 32uczniów

- I miejsce dziewczęta z rocznika 2005

- I miejsce dziewczęta i chłopcy z rocznika 2006

- I miejsce dziewczęta i chłopcy z rocznika 2007

- II miejsce chłopcy z rocznika 2005

- II miejsce dziewczęta i chłopcy z rocznika 2008

Mistrzostwa Miasta Kalisza na ergometrze wioślarskim

- 18 uczniów

- I miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt rocznik 2007

- III miejsce w kategorii indywidualnej dziewcząt rocznik 2007: Maria Goździńska

- I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców rocznik 2007

- I miejsce w kategorii indywidualnej chłopców rocznik 2007: Krzysztof Grudziński.

- I miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców rocznik 2006

- I miejsce w klasyfikacji drużynowej dziewcząt rocznik 2005

- I miejsce w kategorii indywidualnej dziewcząt rocznik 2005: Monika Smoliga.

W kategorii UKS-ów:

- III miejsce UKS dziewcząt rocznik 2006/2007: Alicja Namysł, Maria Goździńska, Weronika Jarzycka, Milena Błaszczyk.

- II miejsce UKS chłopców rocznik 2006/2007: Mikołaj Adamek, Adam Zieliński, Krzysztof Grudziński, Kacper Filipowicz.

- II miejsce UKS chłopców rocznik 2005/2006: Maciej Lewandowski, Kacper Kapicki, Konrad Kulikowski, Julian Świniarski.

 

Rok szkolny 2020/2021

Wielkopolski Turniej Orlika “Orlik Cup” piłka nożna - V miejsce chłopców

Wielkopolski Turniej Orlika “Orlik Cup” koszykówka 3x3 - 4 miejsce

I Osiedlowy Turniej Piłki Nożnej - I i III miejsce chłopców

 

Rok szkolny 2021/2022

II Otwarte Mistrzostwa Gminy Godziesze Wielkie na ergometrze wioślarskim:

- I i III miejsce dziewczęta - kategoria klas 8 (dwa składy)

- I i III miejsce chłopcy - kategoria klas 8 (dwa składy)

- II i III miejsce dziewczęta - kategoria klas 7 (dwa składy)

- II miejsce chłopcy - kategoria klas 7

- II miejsce dziewczęta i chłopcy - kategoria klas 6

- II miejsce dziewczęta i chłopcy - kategoria klas 5

Otwarte Mistrzostwa Kalisza na Ergometrze Wioślarskim dla uczennic i uczniów szkół podstawowych.

- Rocznik 2009 - dziewczęta  zajęły III miejsce,

- Rocznik 2008 - dziewczęta zajęły III miejsce, indywidualnie Martyna Petynia II miejsce

- Rocznik 2007 - dziewczęta zajęły I miejsce, indywidualnie Milena Błaszczyk III miejsce, natomiast chłopcy stanęli na II podium, a Filip Indraszczyk indywidualnie również II miejsce.

W kategorii UKS-ów:

- dziewczęta z rocznika 2009/2008  zajęły II miejsce, a z rocznika 2007/2006 I miejsce

- chłopcy z rocznika 2009/2008 zajęli III miejsce, a z rocznika 2007/2006 I miejsce.

W klasyfikacji końcowej UKS-ów chłopcy uplasowali się na I a dziewczęta na II miejscu.

Mistrzostwa Kalisza w piłce ręcznej klas 4-6: dziewczęta III miejsce.

Mistrzostwa Kalisza w piłce ręcznej klas 4-8: dziewczęta I miejsce awans do rozgrywek rejonowych

 

Rok szkolny 2022/2023

Otwarte Mistrzostwa Gminy Godziesze Wielkie na ergometrze wioślarskim, które odbyły się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym.

Sztafeta drużynowa na dystansie 500 m:

I miejsce dziewczęta z rocznika 2011 zespół I

III miejsce dziewczęta z rocznika 2011 zespół II

I miejsce dziewczęta  z rocznika 2010

II miejsce  chłopcy z rocznika 2010

II miejsce dziewczęta z rocznika 2009

III miejsce chłopcy z rocznika 2009

I miejsce dziewczęta  z rocznika 2008

I miejsce  chłopcy z rocznika 2008

W ostateczniej klasyfikacji szkół dziewczęta zajęły I miejsce.

 Indywidualnie na dystansie 300 m:

I miejsce Natali Łajs w roczniku 2011

II miejsce Mai Pleśnierowicz w roczniku 2010

III miejsce Norberta Owsianego w roczniku 2010

II miejsce Patrycji Kobzy w roczniku 2009

III miejsce Alana Przybyły w roczniku 2009

I miejsce Martyny Petyni w roczniku 2008

I miejsce Michała Namysła w roczniku 2008

uks logo (3)

 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczno-matematyczne

Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. II- szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno – informatycznych pragnących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie matematyki i informatyki. Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Dobór zabaw, gier, zadań i ćwiczeń zawartych w tym programie ma umożliwić uczniom:
- uczenie matematycznej i informatycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii
- wykorzystanie wiedzy matematycznej i informatycznej w życiu codziennym

Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów. Program jest dostosowany do możliwości uczniów i służy realizacji założonych celów.

Cel główny: Uczenie zdolności logicznego myślenia, szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemów, wyposażanie w wiedzę matematyczną i informatyczną. Pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia, nauka współpracy w grupie, kształtowanie właściwej postawy i charakteru młodego człowieka.

Cele szczegółowe:
- rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań matematyczno-informatycznych uczniów
- pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić
- utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji
- rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania
- posługiwanie się własnościami liczb i działań matematycznych
- kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej i informatycznej

Zajęcia w klasie 2b

Ciekawe informacje zdobyte na szkoleniu w zakresie programowania i drukowania 3D 

Jak zdobyć lub stworzyć model 3D?

Ciekawe informacje, które wprowadzą Ciebie w świat druku 3D. Każdy kto zakupi drukarkę, najpierw skorzysta z gotowych modeli. Później będzie projektował i dzielił się tym z resztą świata, projekty można sprzedawać. Poniżej plakat z ciekawymi informacjami i linkami. Pod spodem są ścieżki, w które wystarczy kliknąć:

1

Strony Internetowe gdzie znajdziesz gotowe modele do druku:

https://www.prusaprinters.org/pl

https://www.thingiverse.com/

https://www.gambody.com/

https://www.shapeways.com/

https://pinshape.com/

https://www.myminifactory.com/

https://cults3d.com/en

 

Strony z programami do tworzenia obiektów 3D:

https://www.tinkercad.com

https://www.autodesk.com/products/fusion-360

 

 

Projektowanie 3D - Jak zacząc?

Film przygotowany przez nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10 w Kaliszu zajmującego sie drukiem 3D od kilku lat, wykonującego własne projekty 3D Mateusza Łańducha.

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne prowadzone są w klasie 5a


Zajęcie te są formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą dostęp do komputerów wszystkim zainteresowanym uczniom.

Program zajęć rozwijających zainteresowania informatyczne

Zajęcia rozwijające uzdolnienia informatyczne mają za zadanie: pobudzenie ich inicjatywy i samodzielności, wyposażenie ich w większy zakres wiedzy i umiejętności praktycznych, umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, kształtowanie u uczniów zdolnych myślenia twórczego i rozwijania oryginalności. Nabywanie nowych i doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności w posługiwaniu się sprzętem i programami komputerowymi. Uczniowie korzystają na zajęciach z komputerów, tablicy interaktywnej, drukarki oraz aparatów fotograficznych.

W czasie zajęć poznali m.in. programy: Gimp, Edytor postaci, Logomocja, Pivot Animator. Programowali gry w programie Scratch dla jednego lub dwóch graczy. W programie Edytor postaci tworzyli animowane ludziki oraz całe animowane historie. 

Animacja (1)

animacja (3)

Gra w programie Scratch (poruszanie strzałkami na klawiaturze)

Robot w labiryncie (poruszanie strzałkami na klawiaturze)

Gra dla jednego gracza (poruszanie strzałkami na klawiaturze)

Tworzyli historyjki w Scratch

W programie Gimp uczyli się jak zrobić korektę zdjęć.

 

Programowanie

Zachęcam do skorzystania z programów.

 

Run Marco

runmarco

 

 

Scratch


Scratch-logo_hi-res

 

Greenfoot


greenfoot

 

Minecraft


Picture1

 

code.org

cod1

 

ScratchJr


pobrane

 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne w klasie 3a

W każdy poniedziałek uzdolnieni plastycznie uczniowie klasy 3 uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które prowadzi pani Krystyna Birska.

Na zajęciach uczniowie do tworzenia prac wykorzystują różnorodne przybory i materiały: papiery, materiał przyrodniczy, węgiel malarski, farby akrylowe, farby plakatowe, farby akwarelowe, pastele, folię aluminiową, bibułę i in.

We wrześniu dzieci przedstawiały wybrane zabytki Warszawy malując je węglem. Inspirowały się ilustracjami Warszawy. Na innej lekcji wykonały ilustracje dmuchawców, wykorzystując do tego rolki po papierze toaletowym i białą farbę plakatową. Stemplowały pociętą końcówką rolki osiągając tym samym delikatny obraz mniszka.

W październiku wykonały prace przedstawiające jesienne drzewa. Malowały je folią aluminiową i farbami akrylowymi. Dobierały barwy tak, aby przypominały naturalne piękno jesiennego krajobrazu. Drzewa wykonały też wykorzystując rolki po papierze toaletowym i zasuszone liście drzew. Tworzyły w ten sposób jesienne witraże. Na innych zajęciach wykonały jesienne liście metodą origami. Malowały też martwą naturę w klasie, oddając widziany obraz ołówkiem i węglem. Poprzez poznawanie i stosowanie różnych technik uczniowie rozwijają swoje uzdolnienia, ale też zdobywają coraz lepszą sprawność manualną.

Zauważa się satysfakcję i radość dzieci z uczestniczenia w tych zajęciach. Udział w nich może pomóc im w budowaniu pozytywnej samooceny oraz wiary we własne możliwości.

 

1604489841678

 

 

Udział w ogólnopolskim programie „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska” 

Od lutego  do listopada 2020 roku chór szkolny realizuje ogólnopolski projekt Narodowego Forum Muzyki „Akademia Chóralna - Śpiewająca Polska” , niestety obecna sytuacja epidemiologiczna spowodowała, że uczniowie nie mogli uczestniczyć w koncertach ogólnopolskich oraz próbach, stąd część spotkań chóralnych odbywała się zdalnie.

Członkami chóru są uczniowie klas 3-8. Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych rozwijają swoje zdolności muzyczne: poczucie rytmu, słuchu, uczą się koncentracji, dyscypliny, współpracy i wiary we własne możliwości.

 

zdjęcie

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20