Symbole szkoły

SZTANDAR SZKOŁY

Sztandary już od dawna otoczone były należnym im szacunkiem i miłością, dlatego oddawano im cześć i honory, uroczyście je poświęcano, składano na nie przysięgę.

Sztandar szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

OPIS SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KALISZU

Płat sztandaru ma kształt kwadratu. Obszyty jest złotą taśmą i wykończony złotymi frędzlami. Awers sztandaru jest koloru czerwonego.

W centralnej części znajduje się godło państwowe w srebrnym kolorze, powyżej złoty napis w kształcie półkola „Bóg Honor Ojczyzna”. Poniżej orła umieszczono złoty napis A.D. 2009, wskazujący datę poświęcenia sztandaru.

Rewers sztandaru w kolorze granatu, z zarysem granic Polski, pośrodku znajduje się znak „Polski Walczącej ”. Powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej, będący symbolem zmagań obywateli o niepodległość. Rewers sztandaru zawiera również tekst : „Szkoła Podstawowa nr 15 w Kaliszu im. Szarych Szeregów”.

Drzewce sztandaru wykonane jest z drewna toczonego, zakończonego metalową głowicą w formie orła w koronie.

Sztandar został ufundowany przez uczniów, rodziców, nauczycieli i całą lokalną społeczność naszego środowiska , a wykonany przez siostrę Teofilę i siostrę Klarę – Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy.

HYMN SZKOŁY

W hymnie naszej szkoły śpiewamy:

Będziemy szli przez Polskę z Szarymi Szeregami

i będzie prawo z nami i będzie Bóg nad nami

i będziem szli jak hymny

wzdłuż miast, wzdłuż wsi, polami

i będziem równać prawo z Szarymi Szeregami.

 

A pamięć o Szeregach o krwi, walce mozole.

To sprawa jest honoru młodzieży w naszej szkole.

Imienia tak drogiego nikt z nas nigdy nie splami.

Z nauką, z pracą w przyszłość z Szarymi Szeregami.

 

TABLICA PAMIĄTKOWA

Wiele miesięcy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i rodzice przygotowywali się do wielkiej uroczystości – nadania szkole imienia – „ Szarych Szeregów ”.

Efekty pracy były widoczne wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Urządzono miedzy innymi: wystawę poświęconą Szarym Szeregom, ogłoszono konkurs plastyczny o naszych bohaterach, na ścianie frontowej korytarza wykonano element dekoracyjny z prototypem tablicy Szarych Szeregów.

Przed szkołą zrobiono obelisk na którym została umieszczona tablica pamiątkowa Szarych Szeregów wykonana przez zakład opiekujący się naszą placówką - „Kalimet”.

Tablica ta wykonana jest z żeliwa, przedstawia kontur Polski na którym umieszczono centralnie napis „ Szkoła Podstawowa nr 15 w Kaliszu im. Szarych Szeregów ”.

W lewym rogu tablicy znajduje się krzyż harcerski, na samym dole widnieje data nadania szkole tak zaszczytnego imienia – 10.05.1992 rok , natomiast w prawym dolnym rogu obelisku widnieje Znak Polski Walczącej. Tablica ta została odnowiona i umieszczona na ozdobnym kamieniu granitowym , który został wykonany z okazji uroczystości poświęcenia sztandaru - 08.10.2009 r.

 

LOGO SZKOŁY


Powyższe logo zostało wyróżnione w konkursie na najciekawsze logo szkoły zorganizowanym wśród uczniów klas starszych przez Panią Małgorzatę Marcinkowską z okazji dnia Patrona Szkoły. Najciekawszym okazało się logo uczennicy kl. VI Pauliny Gawłowicz.

Logo przedstawia zarys Polski, po środku którego widnieje znak Polski Walczącej oraz napis „ Szkoła Podstawowa nr 15 w Kaliszu im. Szarych Szeregów ”.

Znak Polski Walczącejsymbol Polski Walczącej w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub "kotwicę" - symbol nadziei na odzyskanie niepodległości. Spotykany często pod nazwą "Kotwica Walcząca" .

„ Kotwica ”, jako znak Polski Walczącej pojawił się w Warszawie 20 marca 1942. Został wybrany z 27 propozycji zgłoszonych na konspiracyjny konkurs ogłoszony przez Biuro Informacji i Propagandy KG AK. Jednym z inicjatorów tego konkursu był Czesław Michalski.

Spośród znaków zgłoszonych na konkurs, w ciągu ok. 2 miesięcy za najlepsze uznano dwie kompozycje: „Kotwicy” oraz „Skrzyżowanych mieczy grunwaldzkich”. Przy wyborze brano pod uwagę m.in. łatwość wykonania, oraz wymowę patriotyczną.

Zwyciężył projekt "kotwicy", którego autorką (współtwórczynią) była najprawdopodobniej instruktorka harcerska Anna Smoleńska (28.02.1920 r. – 19.03.1943 r.) ps. "Hania", studentka historii sztuki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Znak patriotyczny, mający na celu podtrzymanie w czasie okupacji w polskim społeczeństwie nadziei na zwycięstwo, musiał mieć przewidzianych z góry realizatorów do jego upowszechniania. Do realizowania przez polskie harcerstwo konspiracyjne akcji tzw. małego sabotażu (do której to działalności należało m.in. malowanie „Kotwic” w miejscach dobrze widocznych dla Polaków i okupantów: na murach, tablicach ogłoszeniowych, słupach elektrycznych i na przystankach tramwajowych. Znak malowano zwykle trudno usuwalną farbą smołową, zwykle różnymi malarskimi pędzlami do malowania mieszkań. Akcję zapoczątkowano w Warszawie na przełomie marca i kwietnia 1942 roku.

ODZNAKA „ PRZYJACIEL SZKOŁY ”

„Człowiek jest wielki nie przez to,

co ma, nie przez to, kim jest,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

Słowa Jana Pawła II były dla naszej szkoły inspiracją do stworzenia symbolicznych odznak. Jest to srebrna tarcza z wygrawerowanym napisem
„ Przyjaciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu ”.

Pragnęliśmy podziękować wszystkim osobom, które w sposób bezinteresowny wyciągały w naszym kierunku, zarówno szkoły jak i przedszkola należącego do zespołu „ pomocną dłoń ”, które nigdy nas nie zawiodły w trudnych chwilach. Są to wyjątkowi ludzie, którzy nie szczędzą w swojej hojności nie tylko finansowej, ale przede wszystkim poświęcają swój czas i ofiarują najdroższe dla nas „serce”.
Ci ludzie wiedzą, że przyszłość należy do młodego pokolenia, które kiedyś zadba
o nasze bezpieczeństwo.

Pod koniec każdego roku szkolnego nasi darczyńcy, sponsorzy zasłużeni dla naszej szkoły otrzymują srebrną odznakę „ Przyjaciela szkoły ”. Cała szkolna społeczność dziękuje tym samym naszym przyjaciołom za dar „ wielkiego serca ” .

ODZNAKA WZOROWEGO ABSOLWENTA „ 15–STKI ”

Uczniowie ,którzy uzyskują średnią ocen minimum 5,0 i zachowanie minimum bardzo dobre na zakończenie roku szkolnego, a właściwie zakończenie szkolnej edukacji w Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu, otrzymują odznakę „Wzorowego absolwenta 15 - stki".

 

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20