Szkolny Klub Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jan Paweł II

Bez tytułu_28

Zapoznaj się z naszym REGULAMINEM!

Drodzy Uczniowie, zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem SKW 

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszamy!

KOORDYNATORZY: Ewa Kwaśniewska, Agnieszka Piesik

OPIEKUNOWIE: Urszula Goździńska

 

ifx1beb892ebb275f30_wol

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

w Szkole Podstawowej nr 15 im. Szrych Szeregów w Kaliszu

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

ll

Na terenie naszego Zespołu funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu, który zrzesza bezinteresownie zaangażowanych członków społeczności szkolnej : nauczycieli, uczniów i rodziców. Wolontariat uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka, rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień, stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, oraz pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

 Opiekunowie Klubu skorzystali z doskonalenia w zakresie działalności wolontariatu, kończąc kurs pt. „Wolontariat szkolny. Co warto? Co można? Co trzeba?”.

 Działania wolontariatu są upowszechniane na tablicy informacyjnej, na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dla ucznia – Szkolny Klub Wolontariatu” oraz podczas organizowanych apeli szkolnych.

 Każdego roku systematycznie prowadzone są działania, akcje, wsparcie potrzebującym. W ciągu ostatnich trzech lat Wolontariusze pod kierunkiem koordynatorów i opiekunów przeprowadzili 40 przedsięwzięć, a w szczególności:

· Udział w akcji charytatywnej na rzecz chorej Jagódki, dziewczynki chorej na SMA typu 1. (sprzedaż własnych wypieków), która odbyła się podczas festynu rodzinnego 25 września 2021 roku. Łączna kwota, jaką udało się zebrać podczas festynu to 5368 zł 42 gr,

· Akcja charytatywna - zbiórka fantów na festyn zorganizowany  na rzecz Sandry Wolniak  z Niedźwiadów, dziecka chorego na SMA typu 1.

· Akcja pomocowa #wesprzyjUkrainę! zorganizowana we współpracy z fundacją Bread of live – zbiórka produktów spożywczych oraz środków higieny osobistej, środków opatrunkowych dla uchodźców z Ukrainy,

· Akcja „Podaj rękę zwierzętom z Ukrainy”, - zbiórka niezbędnej karmy, kuwet, podkładów dla zwierząt, smyczy, zabawek itp.,

· Zbiórki karmy, kocy, smyczy dla zwierząt z kaliskiego schroniska,

· Organizowanie akcji charytatywnych we współpracy z parafią św. Gotarda w Kaliszu np.  „Opatrunek na ratunek” na rzecz biednych i chorych przebywających w Misyjnych szpitalach w Afryce,

· Udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez MEN „Razem na Święta”.  Celem inicjatywy było  zarówno zachęcenie do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych,

· Pomoc i współpraca z  PP nr 21 – organizowanie dla przedszkolaków gier i zabaw integracyjnych, porządkowanie i segregowanie zabawek, pomoc dzieciom w porządkowaniu półeczek itp.

· Udział w ogólnopolskim konkursie  Szkolny Klub Wolontariatu, działania uwieńczone uzyskaniem dla szkoły  certyfikatu „Klubu Wolontariatu” -2018r.

· Nawiązanie współpracy z liderem Szlachetnej Paczki,  włączenie się do projektu społecznego - zbiórka produktów spożywczych, środków czystości, ubrań, pościeli itd.

· Wolontariusze udzielają pomocy koleżeńskiej młodszym dzieciom w świetlicy szkolnej, pomagają im w odrabianiu lekcji, wspólnie wykonują prace np. plastyczne itd.

· Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród uczniów, szkolenia, spotkania z osobami pracującymi na rzecz wolontariatu np. „Twoja krew – Moje życie” – czy warto być krwiodawcą?

· Współpraca z wolontariuszami z innych szkół,

 

ETOS WOLONTARIUSZA

W rażliwy

O piekuńczy

L udzki

O dpowiedzialny

N iezastąpiony

T olerancyjny

A ktywny

R ozsądny

I dealny

U czciwy

S umienny

Z organizowany

 

wolontariat

"Wyprawka z pocztą"

Z inicjatywy uczennicy z klasy 7b – Gabrieli Sobczak w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariatu, w naszej szkole przeprowadzona została akcja pt. „Wyprawka z Pocztą”. Zbieraliśmy artykuły szkolne, książki, słodycze, gry dydaktyczne dla dzieci z Domu Dziecka w Kaliszu. Bardzo się cieszymy, że wywołaliśmy uśmiech na twarzy wszystkich dzieci, które mogły rozpocząć rok szkolny 2021/2022 z nowymi przyborami. Pamiętajmy "Dajesz serce, dajesz nadzieję".

part000001 (1)   part000001

part000001 (2)

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20