Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski to ważny organ naszej szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływu na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi jedną z ważniejszych spraw w procesie wychowania w naszej szkole.

Ogólnie zadaniem Samorządu Szkolnego jest:

·  Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

·  Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.

·  Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrekcją Szkoły.

·  Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

·  Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.

·  Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.

·  Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.

·  Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.

·  Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.

Swą coroczną działalność rozpoczynamy od przeprowadzenia demokratycznych wyborów władz samorządowych. Kandydatami są przedstawiciele z każdej klasy od IV do VIII. Wybory odbywają się w czerwcu każdego roku, kiedy to uczniowie głosują na przedstawicieli oraz opiekunów.

Po wyborach samorządu przedstawiciele społeczności uczniowskiej współuczestniczą w tworzeniu planu rocznego, podają swoje propozycje zadań, uroczystości, akcji i działań.

Plan pracy samorządu jest oparty o główne założenia Rocznego Planu Pracy Szkoły, a jej zadania są ściśle związane z priorytetem na dany rok szkolny.

„Niepodległa i jej miejsce w Europie. Potrzeba pamięci, aby zachować tożsamość.”    Właśnie z tym hasłem związane są zadania Samorządu Uczniowskiego w  roku szkolnym 2018/2019. Opiekunem Samorządu Uczniowskiego działającego w Szkole Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu została p. Joanna Kasperczak i p. Krystyna Birska.

W skład Samorządu Uczniowskiego weszli:

Przewodnicząca – Monika Smoliga  z klasy VIII.

Zastępca – Stanisław Ludwiczak z klasy VIII.

Sekretarz: -Zofia Glinkowska z klasy VII.

Protokolant: Julia Militowska  –z klasy VII.

Sprawy Organizacyjne:

Alina Ludwiczak, Julian Świniarski, Martyna Petynia, Lena Walczak,  Jakub Kupaj, Julia Piegat, Jakub Ligocki, Wojciech Żuberek, Małgorzata Tarnawska, Bartosz Nowak,  Łukasz Szymański.

CELE:

· 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształcenie patriotycznych postaw uczniów,

· Rozwijanie kompetencji cyfrowych, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci,

· Stworzenie uczniom warunków do aktywności społecznej, kulturalnej,

· Tworzenie przyjaznej atmosfery w szkole,

· Wyzwolenie zdolności organizacyjnych, kierowniczych,

· Poznanie własnego regionu i kultywowanie pamięci o świętach narodowych, szkolnych.

ZADANIA:

· Stworzenie przyjaznej, bezpiecznej, zdrowej atmosfery w szkole.

· Organizowanie imprez kulturalnych, prozdrowotnych i rozrywkowych.

· Przygotowanie akademii szkolnych, apeli wychowawczych, uroczystości.

· Włączenie w działalność SU całej społeczności uczniowskiej.

· Koordynowanie pracami związanymi z wypełnianiem zadań przyjętych przez poszczególne klasy.

 

Harmonogram realizacji planu:

Wrzesień

Zadanie 1:
Kreatywnie, z zapałem i pomysłem  w nowy rok szkolny

 Akcja 1:
Kto Ty jesteś?  - Polak mały z Piętnastki - działamy na rzecz szkoły
i najbliższej okolicy.

Akcja 2:
Dot Day – Międzynarodowy Dzień Kropki – ćwiczymy kreatywność  i pomysłowość uczniów.

Akcja 3:

 
Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego.

Akcja 4:
Sprzątanie Świata

Akcja 5:
Pisarz  rodem z Piwonic – przybliżenie twórczości Janusza Dybowskiego połączone z Dniem Głośnego Czytania.

 

Październik

Zadanie 1:
Śladami Jana Pawła II

Zadanie 2:
Szkoła, nauczyciel i uczeń przyszłości – rozwijanie wyobraźni, kreatywności i pomysłowości uczniów.

 

Listopad

Zadanie 1:
„W hołdzie naszej Ojczyźnie”

Akcja 1:
„Góra Grosza” – pomagamy dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.

 

Grudzień

 

Zadanie 1:
„Boże Narodzenie nie tylko w Polsce”

 

Zadanie 2:

 
Ozdoby świąteczne moich rodziców

 

Styczeń

Zadanie 1:
Bezpieczeństwo w sieci

Akcja 1:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - 26 edycja

 

Luty

 

Zadanie 1:
„Cybernauci”

 Akcja 1:
Poczta Amora 

 

Marzec

Zadanie 1:
„Mistrzowie matematyki i języka polskiego”

 

Kwiecień

Zadanie 1:
„Niebieskie wstęgi Europy” 

Zadanie 2:
Szkolny Dzień Zdrowia

 

Akcja 1:
Dzień Ziemi w środowisku lokalnym

 

Maj

Zadanie 1:
„Dzień Patrona Świętem Szkoły” 

 

Czerwiec

Zadanie 1:
Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2018/2019

 

 Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 15 im Szarych Szeregów w Kaliszu

Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrane spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu wybrany został skład „rezerwowy”. Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2018/2019

Chorąży:

Damian Bora VII

Asysta:

Oliwia Zielezińska VII

Wiktoria Bartczak VII

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
Nadchodzące wydarzenia

20.09.2019 godz. 10:00

Rajd pieszy na Zawodzie

21.09.2019 godz. 0:00

Rajd rowerowy nad Zalew w Murowańcu

23.09.2019 godz. 0:00

Sprzątanie Świata

Zobacz pozostałe wydarzenia >