Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe w naszej szkole prowadzi p.Honorata Skrzybalska

Podstawy prawne dotyczące realizacji doradztwa zawodowego w szkole

 

Główny cel doradztwa zawodowego w szkole podstawowej

 

Działania związane z doradztwem zawodowym i ich adresaci

 

Zadania doradcy zawodowego, wychowawcy, nauczycieli, specjalistów i sojuszników - sieć współpracy

 

Przykłady działań placówek współpracujących ze szkołą w obszarze doradztwa zawodowego

 

Słownik pojęć

 

image-1

DORADZTWO ZAWODOWE W SZKOLE  PODSTAWOWEJ INFORMACJE

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu.

Lekcje doradztwa zawodowego jako przedmiotu szkolnego przewidziane są dla uczniów klas 7 i 8. W czasie zajęć omawiany jest system szkolnictwa w Polsce, podstawowe zagadnienia związane z planowaniem nauki po ukończeniu szkoły podstawowej oraz rynkiem pracy. Ważną częścią zajęć są zabawy, ćwiczenia i rozmowy pozwalające na lepsze poznanie samego siebie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie.

 

DORADCA ZAWODOWY W SZKOLE – KIM JEST?

Doradca zawodowy udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej m.in. w formie grupowych i indywidualnych porad uwzględniając predyspozycje indywidualne osób korzystających z pomocy, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.

 

DLA KOGO?

Działania szkolnych doradców zawodowych skierowane są do młodzieży, w szczególności młodzieży kończącej szkołę podstawową, która poszukuje odpowiedzi m.in. na pytania:

– Jakie są moje zainteresowania i umiejętności?

– Jakie są moje plany, pasje i cele. A jeśli ich nie ma?

– Która szkoła/uczelnia jest dla mnie odpowiednia?

– Moja wymarzona praca?

– Czy istnieją alternatywy ścieżki kształcenia do mojej wymarzonej pracy?

Doradca zawodowy wspiera również rodziców uczniów mających dylematy edukacyjne i zawodowe.

 

W JAKI SPOSÓB?

Doradca zawodowy …..

– zapewnia wsparcie w podejmowaniu szkolnych i zawodowych decyzji podczas rozmów indywidualnych bądź prowadząc zajęcia grupowe,

– pomaga określić zainteresowania i umiejętności wykorzystując różne ćwiczenia, testy i kwestionariusze psychologiczne,

– pomaga podjąć samodzielną decyzję związaną z wyborem szkoły, uczelni, zawodu poprzez udzielanie informacji zawodowo – edukacyjnej, takich jak o możliwościach kształcenia, informacje o rynku pracy, informacje o zawodach itp.

 

JAKIE SĄ KORZYŚCI ?

Dzięki pomocy doradcy zawodowego można m.in.

– nauczyć się jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową

– uzyskać jasność swoich planów i celów zawodowych

– uzyskać informacje na temat swoich mocnych strony, talentów i w jaki sposób wykorzystać je w planowaniu dalszej edukacji

– otrzymać informacje na temat aktualnych wymagań rynku pracy, aktualnych możliwości dróg kształcenia.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Informacje dotyczące terminów rekrutacji znajdują się pod linkiem: Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025

   

 

MIEJSCA ZAMIESZCZANIA OFERT PRACY

Dok2

Kompetencje miękkie i twarde w CV — przykłady umiejętności

DEFINICJE KOMPETENCJI:

Umiejętności miękkie to z kolei dużo trudniejsze do zmierzenia zdolności związane z osobowością człowieka. Często dzieli się je na kompetencje osobiste (np. radzenie sobie ze stresem, zarządzanie swoim czasem, inteligencja emocjonalna) oraz umiejętności interpersonalne (np. zdolność perswazji, motywowania innych, pracy zespołowej).

Umiejętności twarde to kompetencje specjalistyczne, wiedza merytoryczna z określonej dziedziny lub branży, a także wszelkie umiejętności praktyczne. Łatwo je ocenić, zweryfikować i zmierzyć. Do umiejętności twardych zalicza się np. znajomość języka angielskiego, obsługa programu Excel lub prawo jazdy kat. B.

Do niedawna pracodawcy postrzegali umiejętności miękkie jako znacznie mniej istotne niż twarde kompetencje. Jednak z badań wynika, że to podejście szybko się zmienia. 

Okazuje się bowiem, że w przeciwieństwie do kompetencji specjalistycznych, umiejętności miękkie znacznie trudniej wyćwiczyć. A w wielu przypadkach to właśnie one decydują o sukcesie zawodowym.

Umiejętności twarde są niezbędne, aby wykonywać dany zawód, jednak znacznie łatwiej je wytrenować. Z kolei kompetencje miękkie (w tym interpersonalne) wyćwiczyć znacznie trudniej — są jednak uniwersalne, przydają się w każdym zawodzie i generalnie ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Przykłady kompetencji twardych to m.in. wiedza specjalistyczna i branżowa, znajomość języków obcych, obsługa programów komputerowych oraz znajomość języków obcych. Natomiast kompetencje miękkie to np. kreatywność, zdolności komunikacyjne, zarządzanie czasem i zespołem.

miękkie — co to? Lista przykładów:

 • radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 • organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem
 • inteligencja emocjonalna
 • asertywność
 • kreatywność
 • logiczne i analityczne myślenie
 • wysoka kultura osobista
 • chęć rozwoju
 • radzenie sobie z krytyką
 • skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań
 • przystosowywanie się do zmieniającego się środowiska
 • słowność, niezawodność i uczciwość
 • pozytywne nastawienie
 • zdolności przywódcze
 • otwartość na nowe rozwiązania
 • zaangażowanie

Umiejętności twarde — przykłady (lista):

znajomość języka angielskiego (poziom B2/C1)
prawo jazdy kat. B
obsługa komputera i urządzeń biurowych
• znajomość pakietu MS Office
• prowadzenie profili w social media
• znajomość branży finansowej
• obróbka graficzna zdjęć
• ukończony kurs rysunku technicznego
• przygotowywanie raportów finansowych
• znajomość zasad SEO

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20