Świetlica

 

ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZINACH 6.45 – 16.45.

Dziećmi opiekują się:

      mgr Ewa Mroczek – koordynator

      mgr Honorata Skrzybalska

      mgr Dorota Krzycka - Góral

      mgr Agnieszka Piesik

PLAN ZAJĘĆ NAUCZYCIELI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Bez tytułu

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH W ŚWIETLICY:

1. Integracja uczniów i formowanie ich osobowości, wspieranie prawidłowej postawy społecznej.

2. Przestrzeganie zasad bhp, regulaminu świetlicy, planu zajęć dnia.

3. Obcowanie z kulturą na co dzień.

4. Racjonalne wykorzystanie pobytu w świetlicy na naukę, zabawę oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.

5. Uczenie uczniów zaradności, monitorowanie i wspomaganie ich rozwoju.

6. Wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci.

7. Przeciwdziałanie przemocy w świetlicy oraz zapobieganie powstawaniu problemów z nią związanych.

8. Kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia, nauki.

9. Rozwijanie nawyku zdrowego odżywiania.

10. Propagowanie uprawiania sportu, znaczenie ruchu na świeżym powietrzu.

11. Egzekwowanie praw i obowiązków ucznia oraz praw człowieka.

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ DNIA:

6.45 - 7.45 - Gromadzenie się dzieci w świetlicy. zabawy dowolne (rozmowy indywidualne, gry stolikowe, zabawy rozwijające pamięć, spostrzegawczość, telewizja dla najmłodszych, przegląd prasy dziecięcej).

7.45 - 8.45 - Wspólne spożywanie śniadania. odrabianie zadań domowych, ciche czytanie, nauka własna.

8.45 - 9.45 - Zajęcia programowe (rozwijanie mowy, słuchu i myślenia, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające, gry i zabawy ruchowe.

9.45 – 10.45 - Zajęcia rekreacyjne. spacer po okolicy gry i zabawy na świeżym powietrzu lub w świetlicy. oglądanie bajek i filmów na video lub telewizji

10.45 - 11.45 - Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

11.45 - 12. 45 - Odpoczynek po zajęciach dydaktycznych, rozmowy indywidualne, gry stolikowe, zgodne z zainteresowaniami uczniów.

12.45 - 13.45 - Zajęcia programowe wg planu dydaktyczno- wychowawczego (rozwijanie mowy, słuchu i myślenia, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia umuzykalniające, gry i zabawy ruchowe.

13.45 - 14.45 - Zajęcia ciche – wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły (odrabianie pracy domowej w grupach wiekowych, pomoc uczniom słabszym).

14.45 - 15.45 - Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, boisku sportowym, placu zabaw, sali gimnastycznej lub zajęcia wg zainteresowań uczniów

15.45 - 16.45 - Zajęcia dowolne (rozmowy indywidualne, gry stolikowe, zabawy rozwijające pamięć i spostrzegawczość, telewizja dla najmłodszych), prace na rzecz świetlicy, prace porządkowe, przygotowanie wystaw prac i dekoracji.

ZASADY ZACHOWANIEA SIĘ UCZNIÓW W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

A – aktywnie uczestniczę w zajęciach organizowanych w świetlicy

(zależnie od swoich zainteresowań i uzdolnień).

 B – bieganie w świetlicy jest zabronione!

C – czystość otoczenia to moja zasługa.

D – do świetlicy wchodzę spokojnie.

E – elementarna nasza zasada to: cisza i spokój.

F – fajna zabawa daje mi dużo radości.

G – gry stolikowe szanuję jak swoje.

H – hałas przeszkadza mi i innym.

I – idąc na boisko uważam na innych.

J – jestem grzeczna/y w stosunku do koleżanek i kolegów.

K – kiedy chce wyjść ze świetlicy, zgłaszam to wychowawczyni

L – lekcje w świetlicy będę odrabiać starannie.

Ł –  łamanie naszego kontraktu nie przynosi mi sławy.

M – mam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań.

N – nauczyciel, wychowawca życzliwie i sprawiedliwie traktuje wszystkich    wychowanków

O – obowiązuje obuwie zmienne!

P – przepraszam, proszę, dziękuję to nasze zasady.

R – rozmawiam spokojnie, nie podnoszę głosu.

S – słucham uważnie, gdy ktoś do mnie mówi.

T – tak będę postępować, by wszyscy byli zadowoleni.

U – uśmiechem odpłacam za uśmiech.

W – w każdej potrzebie zasięgam rady u wychowawcy.

Z – zawsze sprzątam po sobie (nie zostawiam bałaganu po zakończonych zajęciach).

ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW

      Mówimy do siebie po imieniu.

      Okazujemy sobie szacunek – słuchając się nawzajem.

      Nie oceniamy innych!

      Nie wyśmiewamy słów i zachowania innych uczestników zabawy!

      Jeżeli nie bierzemy udziału w zabawie, nie przeszkadzamy w zabawie innym.

      Podczas zabawy dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych. 

Co roku staramy się urozmaicać tematykę zajęć w świetlicy szkolnej. Poznawaliśmy piękno naszej Ojczyzny i jej historię. Zwiedzaliśmy kontynenty świata, poznawaliśmy ich kulturę , sztukę, charakterystyczne sporty, tańce, potrawy. Poznawaliśmy sławnych mieszkańców pochodzących z każdego kontynentu a także Polaków zamieszkujących te tereny.

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20