Świetlica

 

 

72317f5230037b19abaae1f04dcb735f-0

 

CELE I ZADANIA ZAJĘĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ DNIA

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W ŚWIETLICY

ZASADY JAKICH PRZESTRZEGAMY PODCZAS GRUPOWYCH ZABAW

Co roku staramy się urozmaicać tematykę zajęć w świetlicy szkolnej. Poznawaliśmy piękno naszej Ojczyzny i jej historię. Zwiedzaliśmy kontynenty świata, poznawaliśmy ich kulturę , sztukę, charakterystyczne sporty, tańce, potrawy. Poznawaliśmy sławnych mieszkańców pochodzących z każdego kontynentu a także Polaków zamieszkujących te tereny.

 

Gazetka informacyjna

Na korytarzu są umieszczane informacje dotyczące organizacji pracy świetlicy i działań – temat tygodnia.

 

Rok szkolny 2023/2024

 

Wielkopolska

W dniach 15 do 26 stycznia uczniowie klas 1-3 uczęszczający na zajęcia świetlicowe poznali następny region Polski – najstarszą jej część – Wielkopolskę. W trakcie projekcji prezentacji, poznawali największe miasta regionu, największe zabytki, charakterystyczne krajobrazy, kulturę ludową – stroje regionalne, tańce ludowe, architekturę, charakterystyczne potrawy, ciekawostki i słynnych wielkopolan, w tym także znanych kaliszan. Zapoznali się także wydarzeniami historycznymi – strajkiem dzieci we Wrześni i Powstaniem wielkopolskim. Podczas zajęć plastycznych wykonywali pastelami rysunki zabytków Kalisza, krajobrazów Wielkopolski, a także kolorowali stroje ludowe.

Kujawy

W ramach projektu  „Jestem Europejczykiem i Polakiem. Poznajemy regiony Polski” uczniowie klas 1-3 poznawali, w dniach 27 listopada – 1 grudnia, kolejny regon Polski – Kujawy. Zapoznali się z położeniem na mapie Polski tego regionu, jego krajobrazem , florą i fauną, architekturą, kulturą ludową, historycznymi miejscami, znanymi osobami związanymi z tymi regionami, wydarzeniami historycznymi. Oglądali filmowe wersje legend kujawskich. Kolorowali stroje ludowe i projektowali haft kujawski rysując białą kredą na czerwonym i błękitnym tle.

Kujawy 1

Kujawy

 

Łowicz

W dalszym ciągu „wędrujemy” po Polsce i w dniach 4 – 15 grudnia      uczniowie poznali następny regon Polski – Ziemie łowicką. Zapoznali się z położeniem na mapie Polski, kulturą ludową, znanymi osobami związanymi z tym regionem i wydarzeniami historycznymi. Kolorowali wycinanki  łowickie – koguta i kwiat, a następnie wycinali i naklejali sami elementy wycinanki. Układali i naklejali puzzle łowickie. Zamiast kolorować stroje łowickie, ubierali kolorowe postaci w elementy strojów łowickich. Wysłuchali i obejrzeli kujawiaka i oberka w wykonaniu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w strojach łowickich.

Łowicz

Łowicz 1_1

20231205_144036

 

Warmia, Mazury i Suwalszczyzna

W ramach projektu  „Jestem Europejczykiem i Polakiem. Poznajemy regiony Polski” uczniowie klas 1-3 poznali kolejne regony Polski – Warmię , Mazury i Suwalszczyznę. Zapoznali się z położeniem na mapie Polski w/w regionów, ich krajobrazami, architekturą, kulturą ludową, gwarą, znanymi osobami związanymi z tymi regionami, wydarzeniami historycznymi i ciekawostkami historyczno-przyrodniczymi. Wykonali rysunki krajobrazu Warmii i Mazur, kolorowali stroje ludowe i projektowali kafelki piecowe, których słyną te regiony.

20231127_091434

20231127_091426

 

 

Dzień Nauczyciela w świetlicy

Dnia 12 października świetliczaki wykonały portret „Swojej Pani”. Uczniowie z klas 1 – 3 wykazali się pomysłowością, wyobraźnią i dobrą obserwacją swoich nauczycieli. Portrety wzbudziły zainteresowanie wśród nauczycieli szkoły, którzy z uśmiechem na twarzy oglądali swoje podobizny. Prace zostały powieszone na gazetkach świetlicy. Pomysłodawczyniami były: p. H. Skrzybalska i p. E. Mroczek.

 

 

Realizacja projektu „Jestem Europejczykiem i Polakiem. Poznajemy regiony Polski”

W roku szkolnym 2023/24 na zajęciach programowych p. E. Mroczek i p. H. Skrzybalska realizują projekt, którego celem jest poznanie regionów polskich pod kątem: kultury ludowej, flory i fauny oraz znanych postaci. W miesiącu wrześniu uczniowie poznali folklor kaszubski. Wykonali kolorowanki – haft kaszubski, strój kaszubski oraz poznali piosenkę „Abecadło kaszubskie”. Nauka piosenki była dla wszystkich nowym doświadczeniem i zabawą, ponieważ   dzieci poznały nowe nieznane słowa po kaszubsku.

 

Rok szkolny 2022/2023

Święta  wielkanocne tuż, tuż…

Uczniowie z klas I– III podczas zajęć programowych w dniu 28 marca rozmawiały o świętach wielkanocnych. Uczniowie w parach lub grupach trzyosobowych wykonali różnymi technikami pracę plastyczną nawiązującą do Wielkanocy.  Świetliczaki kolejny raz udowodnili, że są pomysłowi i kreatywni. Zajęcia prowadziły p. Honorata Skrzybalska i p. Ewa Mroczek.

Zajęcia muzyczno – plastyczne w świetlicy

Dnia 23 marca uczniowie na zajęciach w świetlicy słuchali  fragmentu z cyklu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego  pt. „Wiosna”. Świetliczaki rozmawiali z  p. Honoratą Skrzybalską o nastroju utworu, charakterze, tempie, odgłosach przyrody w muzyce. Uczniowie zainspirowani przykładem muzycznym wykonali pracę plastyczną. Zajęcia rozwijały kompetencje miękkie jak: kreatywność, planowanie, inicjatywę, zaangażowanie oraz kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym, świadomość i ekspresję kulturalną.

„Zaczarowany klucz”

Dnia 29 listopada uczniowie podczas zajęć programowych wykonywali pracę manualną – „klucz andrzejkowy”. Zadaniem świetliczków było ozdabianie różnymi materiałami kluczy. Uczniowie wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Wytwory plastyczne świetliczaków można podziwiać na gazetce ściennej na korytarzu. Pomysłodawczynią  była p. Ewa Mroczek.

klucz (1)

 

Innowacja „Rozłogi wartości”

Dnia 22 listopada odbyły się zajęcia  w świetlicy, na których p. Honorata Skrzybalska realizowała innowację pedagogiczną pod nazwą „Rozłogi wartości” – akceptacja. Uczniowie wysłuchali opowiadania edukacyjnego o chłopcu niepełnosprawnym, który bał się pójść do nowej szkoły…..”Maciek bał się pierwszego dnia w nowej szkole. W tej starej wszystko było bezpieczne i normalne, nikt nie dziwił się temu, że wygląda inaczej, chociaż początki wcale nie były łatwe. W klasie pierwszej budził jeszcze duże zdziwienie, później wszyscy przyzwyczaili się, że do jego wózka inwalidzkiego i do tego, że mama jest zawsze przy nim…………..”

Świetliczaki rozmawiali na temat treści opowiadania oraz zastanawiali się co oznacza słowo akceptacja. Znaczenie wyrazu przedstawili graficznie w formie pracy plastycznej, uczniowie pracowali w grupie. Świetliczaki wykazali duże zainteresowanie zagadnieniem oraz z zaangażowaniem wykonywali pracę zespołową. Zajęcia kształtowały umiejętność współpracy w grupie.

 

 

20210205_101607

Świetlica przyjazna dzieciom

Uczniowie z klas 1-4 po zakończonych zajęciach dydaktycznych spędzają czas w świetlicy. Uczniowie odrabiają lekcje, rozwijają swoje zainteresowania oraz uczestniczą w zajęciach programowych. Chętnie wykonują prace plastyczne, które są eksponowane na gazetkach. Najmłodsza społeczność naszej szkoły chętnie przebywa w świetlicy szkolnej twierdzą, że jest to miejsce, w którym nawiązują nowe przyjaźnie, uczestniczą wspólnie w zabawach, wykonują różne prace plastyczne, dowiadują się wielu ciekawych informacji z dziedziny przyrody, literatury. W świetlicy Panie: Honorata Skrzybalska i Ewa Mroczek realizują przez cały rok szkolny innowację „Rozłogi wartości” i projekt edukacyjny pod nazwą „Moja rodzina i Ja”.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022

Świetliczaki detektywami w poszukiwaniu wiosny

Dnia 25 marca uczniowie klasy 1a i 1b pod opieką p. Honoraty Skrzybalskiej i p. Ewy Mroczek na zajęciach świetlicy postanowili poszukać „wiosny”. Były to zajęcia w terenie. Pierwszaki dołączyli do przedsięwzięcia „Na wiosnę pusta klasa w Piwonicach”, którego pomysłodawcą jest p. Aleksandra Szewczyk – Woźniak. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem poszukiwali pierwszych oznak wiosny.

 

 

Dzień Kobiet w świetlicy

Uczniowie klas 1 – 4 na zajęciach świetlicy obchodzili Dzień Kobiet, wykonując prace plastyczne pod hasłami: „Dzień Kobiet w różnych językach świata”;  „Kwiaty dla pięknych pań”; „Portrety kobiet, które zmieniły świat”. Oglądali prezentację ukazującą wpływ kobiet na historię świata. Były nimi Joanna Dar’c, Maria Skłodowska - Curie, Florence Nightingale, Amelia Earhart, Frida Kahlo, Agatha Christie, Indira Gandhi, Coco Chanel, Eleanor Roosevelt, Matka Teresa z Kalkuty. Świetliczaki z chęcią i zaangażowaniem wykonywali prace plastyczne. Nad wszystkim czuwały panie Honorata Skrzybalska i Ewa Mroczek.

 image000000 (11)_2

image000000 (12)_2

image000000 (13)_2

Prezentacja "Kobiety, które zmieniły świat". Ewa Mroczek: /files/PREZENTACJA%20KOBIETY%2CKT%C3%93RE%20ZMIENI%C5%81Y%20%C5%9AWIAT.pptx

 

Mój konik  - moje hobby na świetlicy szkolnej

Świetliczaki w dniach 28.02 – 02.03 realizowali zajęcia programowe prowadzone przez p. Ewę Mroczek i Honoratę Skrzybalską na temat  zainteresowań. Uczniowie dowiedzieli  się o  „Najstarszych grach planszowych” oraz rozwijali swoje zainteresowania w  zabawach i zajęciach artystycznych.

Prezentacja multimedialna: Najstarsze gry planszowe

 

17 lutego świetlica szkolna dołączyła do obchodów Międzynarodowego Dnia Kota obchodzonego w naszej szkole. Uczniowie poznawali imiona i wizerunki niektórych bajkowych kotów: Jinksa, Filemona, Garfielda, Klakiera, Sylwestra  Toma, Kota w butach. Oglądali wizerunki kotów zawieszonych przed i w świetlicy  – wyszukiwali, który z nich przypomina ich własne pupile. Zapoznali się z kocimi zamiennikami słów: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia. Oglądali fragmenty bajek, w których występowały wyżej wymienione koty. Kolorowali wizerunki bajkowych kotów, które zostały wywieszone na tablicy przed świetlicą.

20220218_091815 (1)

20220218_091837

 

Przygotowania do mikołajek

Uczniowie klas I –IV dnia 1 grudnia wykonywali  Mikołaja. Świetliczaki z wielkim zapałem i zaangażowaniem wycinali , kleili „papierowego Mikołaja”, który ozdobił gazetkę na korytarzu szkolnym. W tym dniu wszyscy odczuliśmy magię  zbliżających się mikołajek. Zajęcia plastyczne były realizowane przez panie: E. Mroczek i H. Skrzybalską.

 

Realizacja projektu edukacyjnego „W krainie zawodów medycznych– neurolog".

Dnia 19 listopada uczniowie klas I – III uczestniczyli w zajęciach na temat „neurologa” . Uczniowie:

· poznali budowę mózgu,

· zasady higieny pracy mózgu,

· najczęstsze choroby i zaburzenia mózgu,

· obejrzeli film edukacyjny dla dzieci pt. „ Jak działa mózg” https://www.youtube.com/watch?v=_waW5Tan0xs  oraz prezentację multimedialną „Mózg – najważniejsza część ciała człowieka” – praca neurologa.

Podsumowaniem zajęć były prace plastyczne związane z budową mózgu

 

image000000 (6)

image000000 (7)_1

image000000 (8)_1

 

 

Tydzień Życzliwości w świetlicy

W dniach od 22 do 26 listopada klasy I – III  realizowały zajęcia programowe pod hasłem „Tydzień Życzliwości”  jednocześnie dołączyliśmy się do akcji szkolnej w dniu 22 listopada. W tym dniu cała społeczność szkolna obchodziła „Dzień Życzliwości”. Pod kierunkiem p. Ewy Mroczek i p. Honoraty Skrzybalskiej uczniowie klas I – IV:

· wykonali „Ordery Życzliwości,

· rozmawiali na temat uczuć bohatera opowiadania Agnieszki Urbańskiej pt. „Ten odmieniec”,

· rozwiązywali krzyżówkę pod nazwą „Krzyżówka pełna emocji”

· realizowali „Wykreślankę pełną emocji”

· grali w „Anagramy”

· za pomocą kolorów przedstawili „Emocje Wulkanu – Wybuch Agresji”

· rozwiązywali „Rebusy Emocji”

· rysowali „Emotki – wyrażające uczucia”

· nazywali emocje wykorzystując „Łańcuchy emocji”

 

Jak spędzamy czas wolny w świetlicy

image000000 (10)

image000000 (11)

image000000 (12)

image000000 (13)

image000000 (14)

image000000 (15)

image000000 (16)

image000000 (17)

image000000 (18)

image000000 (19)

image000000 (20)

image000000 (5)

image000000 (8)

 

 

1 listopada w świetlicy.

Dnia 29 listopada uczniowie klas 1 a i 1b  pod kierunkiem p. Honoraty Skrzybalskiej wykonali kwiaty jesieni oraz znicze, wykorzystali plastelinę i pastele.  Prace uczniów upiększają gazetkę pod nazwą  „Nieobecni wśród nas”.

image000000 (7)

 

 

Grzyby jadalne

grzyby jadalne

 

 

Las jesienią

las jesienią

 

 

Leśne ludziki

lesne ludziki

 

 

Zwierzęta leśne

zwierzęta leśne

 

 

Rok szkolny 2020/2021

 

Świętowanie Dnia Nauczyciela w świetlicy szkolnej

Uczniowie klas 1-5 poznali wyraz „nauczyciel” w różnych językach świata. Mieliśmy dużo zabawy, dodatkowo świetliczaki upiększyli wyrazy barwnymi kolorami.

1604069128683

 

Projekt „Twórcy dzieciom” realizowany w pierwszym półroczu (raz w miesiącu)

W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy projekt. Uczniowie poznali biografię Astrid Lindgren. Świetliczaki na podstawie czytanki edukacyjnej, kart pracy i prezentacji przygotowanej przez p. Ewę Mroczek mogli dowiedzieć się różnych ciekawostek z życia autorki, a także poznać nazwy jej utworów.

Prezentacja multiedialna: ASTRID LINDGREN

W miesiącu październiku omawialiśmy postać Janusza Korczaka. Uczniowie na podstawie informacji zawartych w prezentacji multimedialnej( przygotowanej przez p. Ewę Mroczek) oraz czytanki edukacyjnej rozwiązywali zadania w formie: krzyżówek, rebusów, uzupełniania tekstu z lukami . Poznali motto życiowe pisarza, tytuły jego utworów, prawa dzieci i zasady panujące w Domu Sierot. Wykonali również plakat „Janusz Korczak widziany oczyma dzieci”.

Prezentacja multimedialna: JANUSZ KORCZAK

 

1604069119715

 

1604069123210

 

1604069125693

 

Projekt „W krainie zawodów medycznych” realizowany raz w miesiącu , cały rok szkolny

Świetliczki włączyli się do realizacji zajęć z zakresu doskonalenia zawodowego i profilaktyki; od września podjęli pracę nad  projektem dotyczącym pracy lekarzy.

W miesiącu  wrześniu poznawali pracę nefrologa i urologa a także budowę, funkcjonowanie nerek, zasady dbania o ich sprawność i zagrożeń dla zdrowia człowieka gdy nerki źle pracują. Zajęcia urozmaiciły: Film z cyklu „Była sobie życie – nerki” i prezentacja p. Mroczek. 

Prezentacja multimedialna: NERKI

W miesiącu październiku poznali budowę ucha, jego niektóre choroby, potrzebę dbania o słuch a także również nazwy tych lekarzy, do których można się udać gdy dolega ból ucha lub niedosłuch: otolaryngologa i audiologa. Uczniowie obejrzeli film z cyklu „Było sobie życie – ucho” i prezentację przygotowaną przez p. Mroczek

Prezentacja multimedialna: UCHO

1604069131679

 W ramach tego projektu uczniowie od 1 lutego do 5 lutego 2021 poznawali "Oko"

20210205_101554

20210205_101607

20210205_101621

20210205_102939

W tym tygodniu realizowaliśmy temat związany ze Świętem Zmarłych pt.: „Chwila zadumy…”. Uczniowie kolorowali obrazki związane z symbolami tego święta. Oglądali również prezentację dotycząca słynnych Polaków pochowanych za granicami pt.: „Wybitni Polacy na cmentarzach świata”, przygotowaną przez p. Ewę Mroczek.

Prezentacja multimedialna: Wybitni Polacy

 

Świetliczaki poznają wielkich wynalazców

Uczniowie klas I-III pod opieką E. Mroczek i H. Skrzybalskiej poznali na zajęciach świetlicowych: J. Gutenberga, L da Vinci, I. Newton, B. Franklina, S. Morse, L. Pasteura, A. Nobla, A. Bella, braci Lumiere. Uczniowie zapoznali się z ich wynalazkami. Podsumowaniem tematu tygodnia, było wykonanie plakatu „Wielcy wynalazcy”.

 

 

 

Walt Disney w świetlicy

Świetliczaki  poznali postać W. Disneya-  życiorys oraz tytuły znanych bajek, baśni i filmów dla dzieci. W dniach 25.01.-29.01 był realizowany projekt „Twórcy dzieciom”. Uczniowie  kolorowali  słynne postacie z bajek, baśni, wysłuchali prezentacji oraz obejrzeli film edukacyjny na temat „Jak powstaje film rysunkowy?”  oraz filmy z wytwórni W. Disneya.

 

Koncert Karnawałowy w świetlicy 05.02.2021. 

Uczeń klasy 3a Marek Kasperczak zaprezentował na zajęciach świetlicowych wirtuozowską grę na skrzypcach.

20210205_081110

20210205_081221

20210205_082124

20210205_082135

20210205_082143

20210205_082154

20210205_082219

20210205_082237

20210205_083909

20210205_083922

 

"Tworzę, śpiewam i rysuję, czyli o utowrach muzyki klasycznej inaczej". Dnia 12 lutego na zajęciach świetlicowych uczniowie malowali farbami zainspoirowani dziełami A. Vivaldiego.

20210212_091400

20210212_091414

20210212_091512

20210212_091656

20210212_092610

 

Poznajemy wszechświat 

W tym tygodniu (15 – 19.02) świetliczaki poznawały Wszechświat. Przyswajały nazwy planet Układu Słonecznego i ich kolejność od Słońca. Wykonywały witraże komiczne, wyklejały szablon rakiety i wypełniały karty pracy z różnymi łamigłówkami i kolorowankami. W trakcie prezentacji przygotowanej przez p. Ewę Mroczek poznawały postacie i dokonania niektórych zdobywców Kosmosu: J. Gagarina, W, Tiereszkowej, N. Armstronga, B. Aldrina i M. Hermaszewskiego, a także ich wypowiedzi, które zapisały się w historii XX wieku.

Zdobywcy kosmosu

20210216_081532

20210216_091341

20210219_133813

20210219_141745

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20