Gabinet Medyczny

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu:

pielęgniarka p. Renata Majewska.                

Gabinet pielęgniarki szkolnej

Czynny: poniedziałek 8-13:30, czwartek 8-13:30

 

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji:

- przeprowadzanie testów przesiewowych u dzieci i młodzieży,
- prowadzenie u uczniów szkoły podstawowej grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,
- szczoteczki do fluoryzacji są jednorazowe, wykonane z ekologicznego tworzywa, włosie szczoteczki pokryte jest kapsułką, którą przed użyciem należy oderwać,
- kształtowanie prozdrowotnych stylów życia,
- edukacja zdrowotna (zainteresowanie zdrowiem, wartość zdrowia, wiedza o zdrowiu, kształtowanie umiejętności umożliwiających prozdrowotny styl życia, kształtowanie dojrzałej postawy wobec zdrowia i choroby i motywacji do działania na rzecz swego zdrowia),
- udzielanie uczniom pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowań,
- prowadzenie instruktażu dla uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- udostępnianie literatury fachowej uczniom i rodzicom.

Opieka stomatologiczna

Na terenie Miasta Kalisza funkcjonują trzy gabinety stomatologiczne świadczące bezpłatnie świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia zlokalizowane na terenie szkół podstawowych

- w Szkole Podstawowej nr 12, ul. Długosza 14 (usługi świadczone są: wtorek 13-18, środa 10-15, czwartek 8-13)- Gabinet Stomatologiczny- lek. stom. Barbara Fijałkowska,
- w Szkole Podstawowej nr 7, ul. Robotnicza 5 (usługi świadczone są: poniedziałek 12-18, wtorek 9.30-13.30, środa 13-18)-Gabinet Stomatologiczny- lek.stom. Urszula Tomczak,
- w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Karpacka 3 (usługi świadczone są: wtorek 8-13, środa 8-13, czwartek 8-13) - NZOZ CALISIA.

Ponadto w Kaliszu NFZ zawarł umowy na leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych z następującymi podmiotami:

- NZOZ „ EURODENT" s.c., ul. Serbinowska 5, 62-800 Kalisz,
- NZOZ „ Przychodnia Stomatologiczna Centrum Usług Stomatologicznych, ul. Polna 29, 62-800 Kalisz,
- NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna Dobrzec", ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 1A, 62-800 Kalisz,
- Praktyka Stomatologiczna Teresa Stobienia- Hajdo, ul. Majkowska 13 A, 62-800 Kalisz,
- NZOZ „DENTIX" s.c., ul. Lipowa 18-22, 62-800 Kalisz,
- NZOZ „CALISIA" , ul. Kwiatowa 1, 62-800 Kalisz,
- Gabinet Stomatologiczny Elżbieta Rubas, ul. Browarna 5, 62-800 Kalisz,
- Stomix s.c. Grupowa Praktyka Lekarska A. Mrowińska B. Strzelczyk, ul. M Konopnickiej 3-5/4, 62-800 Kalisz,
- Gabinet stomatologiczny Małgorzata Rączy Olczak, ul. Kordeckiego 34, 62-800 Kalisz,
- Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Danuta Szymaniak - Janczak, ul. Poznańska 2A/7, 62-800 Kalisz,
- KALMEDICA sp. z o.o., ul. Częstochowska 71-75, 62-800 Kalisz,
- Gabinet Stomatologiczny - Jakub Kozubki , ul. Sylwestra Szpilowskiego 15, 62- 800 Kalisz.

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20