Innowacja pedagogiczna zwiększająca szanse edukacyjne uczniów pt. „Radosna tęcza –arteterapia dla klasy 4a ”

13.06.2019 0:00

Innowacja pedagogiczna zwiększająca  szanse edukacyjne uczniów pt. „Radosna tęcza –arteterapia dla klasy 4a ”

Uczniowie zwiększyli swą wiedzę i umiejętności dotyczące emocji oraz radzenia sobie z nimi w trudnych sytuacjach.

Uczniowie zwiększyli swą wiedzę i umiejętności dotyczące emocji oraz radzenia sobie z nimi w trudnych sytuacjach, np. (lek przed ciemnością, nieśmiałość, dziecko perfekcjonistyczne, dokuczanie, dzieci impulsywne, współżycie z rodzeństwem, relaksacja,  trudności z wstawaniem do szkoły, problem dzielenia się z innymi, wyśmiewanie się, przeszkadzanie innym, agresja, strach przed szkołą, zapominanie, samotność-szukanie przyjaciół, śmierć ukochanego stworzenia, zazdrość, kłótnie, nuda, pobyt w szpitalu, przeprowadzka rodziców, akceptowanie samego siebie, konflikty, zarozumiałość, asertywność, radzenie sobie ze słabościami, strata przyjaciela , brak koncentracji, wymądrzanie się, kiedy jest ktoś w szpitalu, nuda, koniec przyjaźni, uzależnienie od mediów ). Poprzez bieżące rozwiązywanie trudności w radzeniu sobie z emocjami szybciej i efektywniej nabywają wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Monitorowano przebieg realizacji oraz dokumentację wykonywania kolejnych przedsięwzięć.  Uzyskano ocenę efektów innowacji poprzez zebranie i analizę informacji o realizacji wszystkich działań od rodziców  w czasie ostatniej wywiadówki, dzieci biorących udział w innowacji oraz nauczycieli  w czasie zajęć otwartych. Osiągnęłam poprawę jakości życia uczniów poprzez wykorzystanie sztuki w aktywności twórczej w sytuacjach terapeutycznych. Podsumowania dokonano 13.06.2019 w czasie zajęć otwartych, gdzie uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy kończące kurs.  W zajęciach otwartych udział wzięli  chętni rodzice, nauczyciele  i dyrektor szkoły. Zebrana ewaluacja od uczniów, rodziców i nauczycieli potwierdza pozytywne wyniki oraz realną pomoc.  Ewaluacja pokazuje przydatność innowacji.

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Archiwum ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
Nadchodzące wydarzenia

27.02.2020 godz. 16:00

Drzwi Otwarte Szkoły

Zobacz pozostałe wydarzenia >