Konkurs na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 rozstrzygnięty!

30.04.2021 18:53

Konkurs na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 rozstrzygnięty!

Tegoroczna edycja DBI była rekordowa. Zorganizowano 4960 inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, a sprawozdania, które wzięły udział w konkursie przesłało 662 organizatorów lokalnych.

Mamy zaszczyt zawiadomić całą społeczność szkolną, iż nasza szkoła zajęła 19 miejsce, przed innymi dwoma szkołami z naszego miasta i zakwalifikowała się do dodatkowych nagród - pakiety książek "Sieciaki" lub czasopismo "Digital Youth". Jednocześnie informujemy, iż tylko trzy szkoły z naszego miasta otrzymały nagrody a nasza szkoła jest najwyżej notowaną  wśród kaliskich placówek.

Komisja oceniała sprawozdania pod kątem trzech aspektów:
- jakość merytoryczna: rzetelne i‍ dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii bezpieczeństwa w‍ internecie,
- zasięg: dotarcie do możliwie dużej i‍ zróżnicowanej grupy odbiorców (proporcjonalnie do wielkości i‍ typu placówki i‍ środowiska, w‍ którym działa),
- innowacyjność: wykorzystanie nowych i‍ niestandardowych form pracy.

Jesteśmy ogromnie szczęsliwi, gdyż nasza szkoła po raz pierwszy w tym roku brała udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę DBI. Dziękujemy wszystkim!!!!!! bez uczniów i całej społeczności szkolnej tego sukcesu by nie było. :)

zaswiadczenie_dbi_20210962_2021 (1)-1

zaswiadczenie_dbi_20210962_2021-1

Nasza szkoła - film promocyjny E-dziennik Inne druki i dokumenty Archiwum Gielda pracy ePUAP BIP Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty OKE Poznań ODN Kalisz
Dzwonki
Godz. 0
6:45
7:45
Godz. 1
8:00
8:45
Godz. 2
8:55
9:40
Godz. 3
9:50
10:35
Godz. 4
10:45
11:30
Godz. 5
11:50
12:35
Godz. 6
12:50
13:35
Godz. 7
13:45
14:30
Godz. 8
14:40
15:25
Godz. 9
15:35
16:20
https://www.kalisz.pl/urzad/oswiata/gielda-pracy